Hoppa till innehåll
Media

Finland har lämnat in en förteckning över hälsopåståenden till kommissionen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2008 9.05
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har till Europeiska kommissionen lämnat in en förteckning över de hälsopåståenden som används på den finländska livsmedelsmarknaden. Att ett påstående finns med i förteckningen betyder inte att myndigheterna skulle ha godkänt det för användning vid marknadsföring av livsmedel. Kommissionen ska senast 31.1.2010 ge ut en för hela EU gemensam förteckning hälsopåståenden som är tillåtna vid marknadsföring av livsmedel.

EG:s förordning om näringspåståenden och hälsopåståenden förutsätter att medlemsstaterna senast 31.1.2008 lämnar in en förteckning till kommissionen på hälsopåståenden som beskriver

a) ett näringsämnes eller ett annat ämnes betydelse för kroppens tillväxt, utveckling och funktioner, eller
b) psykologiska eller beteenderelaterade funktioner, eller
c) bantning eller viktkontroll eller nedsatt hungerkänsla eller ökad mättnadskänsla, eller en minskning av kostens energiinnehåll.

Den förteckning som lämnades in till kommissionen hade sammanställts med utgångspunkt i uppgifter från aktörer i livsmedelsbranschen. Uppgifterna grundar sig på en kartläggning som Livsmedelssäkerhetsverket Evira genomförde år 2006 och på senare kompletteringar av denna. Till förteckningen har bifogats nationella experters preliminära kommentarer till påståendena. Innan förteckningen publiceras ska Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA göra en vetenskaplig utvärdering av hälsopåståendena.

De finländska myndigheterna har även skickat en separat förteckning till kännedom för kommissionen över de hälsopåståenden som lämnades in till myndigheterna bara på engelska. Myndigheterna eller de nationella experterna har inte granskat de uppgifter som ingår i denna förteckning.

Mer information:
överinspektör Kaisa Vaihia, tfn (09) 1605 2305, gsm 050–5020 0414