Hoppa till innehåll
Media

Förbud mot laxfiske i Tana älv träder i kraft den 10 juni 2022

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2022 13.55 | Publicerad på svenska 13.6.2022 kl. 7.48
Pressmeddelande
Kuva: Jaakko Vähämäki

Ett förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag trädde i kraft i dag den 10 juni efter att republikens president hade stadfäst den lag som gäller förbudet. Enligt lagen är laxen fredad och redskap avsedda för laxfiske förbjudna till utgången av året.

dessutom att till staten förverka det värde som den olagligt fångade laxen har som representant för sin art. Det värdet är 3 480 euro. 

De slutliga överenskommelserna i fråga om lax i årets fiskebestämmelser för Tana älvs vattendrag nåddes exceptionellt sent. När förslaget till lag om förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag behandlades i riksdagen behövde det också behandlas av grundlagsutskottet. Trots att behandlingen framskred i god takt, hann lagen inte träda i kraft innan fiskesäsongen började.  
 
På grund av förbudet mot laxfiske har fiskebestämmelserna lindrats när det gäller andra fiskarter. De bestämmelserna trädde i kraft den 6 maj, och det står mer om dem i ett tidigare pressmeddelande av jord- och skogsbruksministeriet (5.5.2022).

Denna säsongs priser på tillstånd för turister att fiska i Tana älvs vattendag samt storleken på den särskilda fisketillståndskvoten för innehavare av fiskerätt som bor någon annanstans än i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag har fastställts genom förordning av statsrådet. Inte heller med de tillstånden är det tillåtet att fiska lax. 

Lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 2022 års fisketillstånd som grundar sig på avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
Statsrådets förordning om vissa bestämmelser om 2022 års fisketillstånd i Tana älvs vattendrag

Mer information: 

Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 02951 62051, vesa.ruusila(at)gov.fi
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62152, tapio.hakaste(at)gov.fi