Hoppa till innehåll
Media

Gårdsbrukets utvecklingsfond finansierar 14 nya forsknings- och utvecklingsprojekt 2023 

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2023 16.01 | Publicerad på svenska 13.2.2023 kl. 16.25
Pressmeddelande

Gårdsbrukets utvecklingsfond finansierar i år 14 nya nationella forsknings-, utvecklings- och utredningsprojekt inom jordbruk och livsmedelsekonomi. Den totala finansiering som jord- och skogsbruksministeriet beviljar projekten uppgår till sammanlagt cirka 4 miljoner euro och projektens totala kostnader till cirka 6,6 miljoner euro.

Forskningsfinansieringen riktades till utlysningens fokusområden ”Framtida utmaningar, prognostisering och riskhantering inom jordbrukspolitiken och livsmedelssystemet. Genom kännedom om värderingar och attityder mot bättre politisk beredning samt puffning mot hållbarare val” samt ” Att införa ny teknik och nya koncept och lägga grunden för innovationer inom jordbruket och livsmedelsekonomin”.  Syftet med projekten är att förbättra jordbrukets och livsmedelsekonomins lönsamhet och konkurrenskraft på ett hållbart sätt samt att ta fram sådan kunskap som behövs vid skötseln av de uppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

Grundläggande information och korta sammanfattningar av de projekt som har beviljats finansiering finns på finska på jord- och skogsbruksministeriets webbplats: https://mmm.fi/makera-2023 (på finska).

Finansiering för forskning, utveckling och innovationsverksamhet inom jordbruk och livsmedelsekonomi riktas dessutom till finländska forskare via nätverken mellan finansiärer på EU-nivå , det vill säga ERA-NET, eller via andra internationella nätverk. I dessa bedriver finländska forskare i internationellt samarbete mer omfattande forskning på olika områden (klimat och hållbar primärproduktion, hållbar växtproduktion, ekologisk produktion, hållbar livsmedelsproduktion samt IKT och automation i livsmedelssystemet). De finländska projektens andel av finansieringen kommer delvis från gårdsbrukets utvecklingsfond och delvis från EU. 

Ytterligare information: 
Suvi Ryynänen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 126, fornamn.efternamn@gov.fi