Hoppa till innehåll
Media

Helsingfors - forum för bioekonomi i juli

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.5.2019 17.24
Pressmeddelande

Havsstaden Helsingfors kommer att vara en scenplats för diskussioner kring hållbar användning av naturresurser och ekonomisk tillväxt som baserar sig på förnybara naturresurser. Bioekonomikonferensen, European Bioeconomy Scene 2019, hålls den 8 - 10 juli. Konferensen ska förmedla aktuell forskningsinformation om hållbar bioekonomi och hjälpa europeiska experter på bioekonomifältet att skapa nätverk.

Konferensen som ordnas av jord- och skogsbruksministeriet och Europeiska kommissionen är ett av huvudevenemangen under Finlands EU-ordförandeskap. Ur ett europeiskt perspektiv är den också en enastående möjlighet att staka upp riktlinjer för den europeiska bioekonomin för de kommande åren.

Konferensens inledande anförande hålls av Jyrki Katainen, Europeiska kommissionens vice ordförande. Han svarar för kommissionens nya sysselsättnings-, tillväxt- och investeringsprogram. Huvudtalarna kommer att utifrån EU:s uppdaterade bioekonomistrategi berätta om tankarna kring bioekonomi som är hållbar och som beaktar samhällets olika sektorer.

Huvudtalaren under förmiddagssessionen är doktor John Bell som arbetar som linjechef med ansvar för bioekonomi vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation. Bell svarar för ärenden som hänför sig till att genomföra forsknings- och innovationspolitiken inom bioekonomins olika delområden samt till de forsknings- och innovationspolitiska investeringarna i bioekonomin. 

Den andra huvudtalaren är Christine Lang, ordförande för det tyska bioekonomirådet, som konsulterar den tyska regeringen och som också arbetar som företagare inom bioteknik. Vidare arbetar hon som docent på avdelningen för mikrobiologi och molekylär genetik vid tekniska universitetet i Berlin och som vice ordförande för föreningen för allmän och tillämpad mikrobiologi i Tyskland. I sitt tal kommer Lang att måla upp en bild av hur framtiden kommer att se ut på bioekonomifältet.

I konferensen deltar en lång rad experter på områdena bioekonomi och cirkulär ekonomi, forskare och beslutsfattare samt företrädare för näringslivet och civilsamhället runt omkring i Europa. Bioekonomin kommer att betraktas ur olika vinklar, såväl när det gäller användning och konsumtion som baserar sig på förnybara material som vattenrelaterad blå bioekonomi.

- Bioekonomikonferensen vill stärka genomförandet av EU:s bioekonomistrategi och uppmuntra aktörer till att utveckla hållbar bioekonomi både på nationell och på internationell nivå, säger Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet.

Bioekonomin ska hitta lösningar på dagens utmaningar, minska beroendet av fossila naturresurser och motarbeta klimatförändringen. Med hjälp av bioekonomin vill man också förebygga utarmning av ekosystemen, främja ekonomisk utveckling och skapa nya arbetstillfällen i enlighet med principerna för hållbar utveckling. En väsentlig del av bioekonomin är också att man inte slösar naturresurser, utan använder och återvinner dem effektivt.

Du kan också följa konferensen via livestreaming.

Press ackreditering

Mer information:

Henni Purtonen, kommunikationsexpert, tfn 0295162057, henni.purtonen(at)mmm.fi

Bioekonomi EU och internationella frågor EU2019FI