Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tyck till om renar och renskötsel

Jord- och skogsbruksministeriet
10.5.2017 15.10
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat en webbenkät som ska samla synpunkter, åsikter och kommentarer om renskötseln. Enkäten, som är tillgänglig för alla, kan besvaras fram till slutet av oktober.

Renskötseln har under de senaste årtiondena genomgått stora förändringar både när det gäller betesmarker och verksamhetssätt. Utöver forskningsdata vill ministeriet nu få in synpunkter och åsikter om renskötseln.

Via webbenkäten kan medborgarna berätta sina åsikter om renskötseln. Ministeriet vill få reda på vilka utmaningar och möjligheter svarspersonerna ser inom renskötseln och i vilken riktning renskötseln och ministeriets verksamhetssätt borde enligt svarspersonerna utvecklas i framtiden. Ministeriet kommer att sammanställa och offentliggöra webbenkätens resultat på hösten.

Enkäten på www.mmm.fi/sv/renenkat2017 är öppen fram till slutet av oktober 2017. Vi önskar få svar från medborgare runt om i Finland.

Styrningen av renskötseln hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Renskötsel drivs i landskapen Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland inom renskötselområdet som är 122 936 kvadratkilometer stort.  Renskötsel är en betydande näring för ca 1 000 hushåll.

Enkäten kan också besvaras per post. De fritt formulerade svaren kan sändas till
Jord- och skogsbruksministeriet
Registratorskontoret
PB 30, 00023 STATSRÅDET
Enkät om renskötsel 2017

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Tapani Sirviö, konsultativ tjänsteman, tfn 050 4316077

Pressmeddelande på enaresamiska
Pressmeddelande på skoltsamiska
Pressmeddelande på nordsamiska

Mat och jordbruk