Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kerro mielipiteesi poroista ja poronhoidosta

Maa- ja metsätalousministeriö
10.5.2017 15.10
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut kaikille avoimen verkkokyselyn, jolla kerätään kansalaispalautetta ja näkemyksiä poronhoidosta. Kysely on auki lokakuun 2017 loppuun asti.

Poronhoito on käynyt läpi viime vuosikymmenien aikana merkittäviä muutoksia niin laidunympäristöiltään kuin toimintamenetelmiltään, ja ministeriö haluaa nyt tutkimustiedon lisäksi kartoittaa kansalaisten käsityksiä ja mielipiteitä poronhoitoon liittyen.

Verkkokyselyssä kansalaiset voivat kertoa mielipiteensä porohoidosta. Tavoitteena on saada selville, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia vastaajat näkevät poronhoidossa, ja mihin suuntaan poronhoitoa ja ministeriön poronhoitoa koskevia toimintatapoja tulisi ohjata tulevaisuudessa. Ministeriö julkaisee kyselyn pääasialliset tulokset verkkokyselyn yhteenvedon valmistuttua.

Sivulla www.mmm.fi/porokysely2017 julkaistu kysely on auki lokakuun 2017 loppuun asti ja siihen toivotaan vastauksia kansalaisilta ympäri Suomen.

Poronhoidon ohjaus kuuluu Suomessa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan. Poronhoitoa harjoitetaan Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa yhteensä 122 936 neliökilometrin laajuisella poronhoitoalueella. Se muodostaa merkittävän elinkeinon noin tuhannelle kotitaloudelle.

Kyselyyn voi osallistua myös postitse. Vapaamuotoisen palautteen voi lähettää osoitteeseen:

Maa- ja metsätalousministeriö
Kirjaamo
Porotalous, vuoden 2017 kysely
PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Tapani Sirviö, 050 4316077

Tiedote inarinsaameksi
Tiedote koltansaameksi
Tiedote pohjoissaameksi

Verkkokysely poronhoidosta ja sen ohjauksesta

Ruoka ja maatalous