Hoppa till innehåll
Media

Kommunsammanslagningen ändrar inte Södra Österbottens och Kustens skogscentraler

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2008 13.57
Pressmeddelande -

Statsrådet införde den 13 november ändringar i statsrådets förordning om skogscentraler (1205/2002). Enligt detta kommer skogscentralernas verksamhetsområden inte att ändras trots kommunsammanslagningen i Karlebyregionen. Kommunsammanläggningen där Kelviå, Lochteå och Ullava kommuner slås samman med Karleby stad, träder i kraft i början av år 2009.

I dag hör Karleby stad till Kustens skogscentral och Kelviå, Lochteå och Ullava till Södra Österbottens kustcentral. Genom statsrådets förordning kommer man alltså att ha kvar dessa verksamhetsområden. Såväl Karleby stad som Kelviå, Lochteå och Ullava är av samma åsikt.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Maija Kaukonen, tfn 09-160 533 09