Hoppa till innehåll
Media

Lättnaden i kraven för icke-produktiva arealer har fastställts

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2024 14.13
Pressmeddelande

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande har statsrådet fastställt en lättnad i kraven i villkorligheten när det gäller icke-produktiva arealer. Detta undantag gäller endast för 2024 och ger gårdar i Nyland, Egentliga Finland och Åland möjlighet till flexibilitet i fråga om skyldigheterna som gäller trädor.

Möjligheten till flexibilitet 2024 gäller normen GAEC 8 i villkorligheten, som gäller icke-produktiva arealer. Flexibiliteten gör det möjligt för jordbrukare att fullgöra skyldigheterna enligt GAEC 8 förutom genom att låta arealer stå i träda även på ett alternativt sätt, nämligen genom odling av kvävefixerande växter och mellangrödor. Detta gör det möjligt för jordbrukarna att till exempel förbättra odlingsmarkens struktur. Växtbeståndet av kvävefixerande växter får utnyttjas. Växtskyddsmedel får inte användas på arealer som omfattas av normen för icke-produktiva arealer. Dessutom är gödsling förbjuden på icke-produktiva arealer som anmälts vara i träda. Skyddade landskapselement ska alltid bevaras.

Orsaken till att EU möjliggör detta undantag är den dåliga lönsamheten inom jordbruket i hela Europa och de förändringar på marknaden som Rysslands anfallskrig mot Ukraina orsakar. Syftet med lättnaden är att trygga livsmedelsproduktionen och stärka jordbrukets lönsamhet i Europa.

Livsmedelsverket meddelar separat om anvisningarna för icke-produktiva arealer för stödansökan 2024. 

Lättnad i kraven för icke-produktiva arealer år 2024 (pressmeddelande 8.3.2024)
Komissionens förordning (EU) 2024/587
Statsrådets beslut

Ytterligare information:
Riikka Knaapi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 001
Pirjo Kuusela, specialsakkunnig, tfn 0295 162 138
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 248

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)gov.fi.