Hoppa till innehåll
Media

Avtalen mellan Leader-aktionsgrupperna och JSM färdiga

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.11.2007 11.54
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila och Leader-aktionsgrupperna undertecknade i dag avtal om genomförande av lokala program för utveckling av landsbygden. Avtalen stipulerar om samarbetet mellan aktionsgrupperna och ministeriet. Enligt avtalen åtar sig grupperna att följa de lokala utvecklingsplanerna, ministeriet har i uppgift att ordna finansiering. Planerna löper över åren 2007 -2013.

Aktionsgrupperna beviljar medel för projekt som syftar till utveckling av landsbygden samt för företagsstöd i enlighet med de lokala utvecklingsplanerna. Grupperna uppskattar att omkring 7 000 projekt kommer att få finansiering.

Under programperioden 2007 - 2013 har Finland 55 lokala aktionsgrupper. Verksamheten täcker alla landsbygdsområdena i det finländska fastlandet. Grupperna får finansiering ur EU:s landsbygdsfond inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 - 2013. Under hela programperioden uppgår gruppernas offentliga finansiering till 242 miljoner euro. En femtedel av medlen kommer från kommunerna där grupperna arbetar. För Leader-projekten samlas ytterligare 128 miljoner euro från företagare, föreningar och andra samfund, talkoarbetet medräknat. En grupp kan få 2,5 - 6,8 miljoner euro i offentlig finansiering.

Jord- och skogsbruksministeriet utsåg den 21 augusti 2007 aktionsgrupperna för perioden 2007 - 2013.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Salla Rossi, tfn 040 754 66 39
lantbruksrådet Eero Uusitalo, tfn 040 541 99 16
överinspektör Sirpa Karjalainen, tfn 040 524 61 12