Hoppa till innehåll
Media

Kompensationsbidragets nationella tilläggsdel fastslogs

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2010 11.33
Pressmeddelande -

Statsrådet fastslog idag den nya stödkoefficienten för kompensationsbidragets nationella tilläggsdel. Stödet betalas till odlarna i början av oktober.

Stödkoefficienten för kompensationsbidragets nationella tilläggsdel är 0,991. Tilläggsstöd kan alltså betalas upp till 99,1 procent av enhetsstödets maximibelopp. Ändringen behövs eftersom kompensationsbidraget och dess nationella tilläggsdel sammanlagt kan uppgå till högst 250 euro per hektar. I hela landet betalas kompensationsbidragets tilläggsdel för sammanlagt 119 miljoner euro.

Efter ändringen uppgår tilläggsdelens grunddel till 19,82 euro per hektar i stödregionerna A, B och C1 samt till 24,78 euro per hektar i stödregionerna C2-C4. Höjningen för husdjursgårdar uppgår i hela landet till 79,28 euro per hektar.

Kompensationsbidragets nationella tilläggsdel kan betalas till odlare som får EU-delfinansierat kompensationsbidrag. Tilläggsdelen betalas helt och hållet ur nationella medel och den betalas till så gott som alla gårdar som idkar åkerodling.

Mera information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, t. 09 160 52229, 040 839 6599

Sirkka-Liisa Anttila