Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår jakt på åtta järvar för att minska skador på ren

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.1.2017 15.35 | Publicerad på svenska 5.1.2017 kl. 12.09
Pressmeddelande

Ministeriet föreslår att i renskötselområdets norra och östra delar får fållas högst åtta järvar. Ministeriet vill tillåta en begränsad jakt för att de järvar som orsakar stora skador för renskötseln ska kunna elimineras. Efter jakten följer man upp hur jakten har påverkat antalet skador i området. Dispenserna ska beviljas av Finlands viltcentral.

Enligt Naturresursinstitutets beräkning i november 2016 har vi uppskattningsvis 220 - 250 järvar i vårt land. Populationen har mångdubblats under de senaste 15 åren. Järven har brett ut sig till tre områden. De flesta järvarna lever i fjällområdena i norr och i skogarna i öst. I Suomenselkä lever också en stam på ett tiotal individer som etablerades där på 1990-talet. I förvaltningsplanen för järv ingår tre stamförvaltningsområden: det norra och östra renskötselområdet, det övriga renskötselområdet och skogsfinland. Renskötselområdet har indelats i två områden utifrån antalet skador av järv.

Enligt den senaste översynen av habitatdirektivet, som görs vart sjätte år, har järven i alpina zoner en gynnsam skyddsstatus. Järvstammen i Lapplandsfjällen (den norra delen av stamförvaltningsområdet i det norra och östra renskötselområdet) hör ju till den starka skandinaviska järvpopulationen.  Järvstammen i östra Lappland (den delen av det norra och östra renskötselområdet som gränsar till Ryssland) är igen en del av den ryska livskraftiga populationen. Det föreslagna antalet, dvs. åtta järvar, kommer således inte att försämra järvens skyddsstatus. Såväl Sverige som Norge jagar järv för att minska skador på får och renar.

Av alla stora rovdjur orsakar järv mest skada för renskötseln. I slutet av 2016 rapporterades närmare 2 744 järvdödade renar, vilket är nästan tvåhundra fler än året innan. Järv orsakar fler skador än varg, björn och lodjur tillsammans. Värdet av de skador som järv vållar uppgår till 6,26 miljoner euro. Enligt förhandsberäkningarna kommer de skador som stora rovdjur orsakade i renskötselområdet 2016 att kosta ca 10,5 miljoner euro. Enligt den fullmakt som kommissionen gett Finland är ersättningen för skador på ren högst 10 miljoner euro.

Ytterligare information:
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2391
Janne Pitkänen, överinspektör, tfn 0408672667

Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk Vilt