Hoppa till innehåll
Media

Ny mandatperiod för landsbygdspolitiska rådet och skärgårdsdelegationen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2016 13.34
Pressmeddelande

Regeringen godkände i dag en ny mandatperiod för landsbygdspolitiska rådet och skärgårdsdelegationen. Landsbygdspolitiska rådet har till uppgift att bistå beslutsfattare i strategiskt viktiga landsbygdspolitiska frågor samt ta fram och införa regeringens landsbygdspolitiska riktlinjer. Skärgårdsdelegationen främjar utvecklingen av skärgårds-, kust- och vattenområden enligt målen i lagen om främjande av skärgårdens utveckling.

Landsbygdspolitiska rådet har målet att analysera och välja politiska åtgärder med framtida utveckling i sikte. Rådet arbetar också för att samordna landsbygds- och regionpolitiken samt den nationella och EU-delfinansierade verksamheten.

När det gäller landsbygdspolitiska rådets sammansättning, har man tagit hänsyn till landsbygdspolitikens tvärfunktionella karaktär. I rådet sitter 35 medlemmar som företräder aktörer inom samhällets olika sektorer. Rådet arbetar under ledning av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen som svarar för landsbygdspolitiken. Som vice ordförande arbetar näringsminister Olli Rehn med ansvar för regionpolitiken.

Det skärgårdspolitiska arbetet som pågått snart i 70 år sköts av skärgårdsdelegationen. Delegationen medverkar i att planera och tillämpa skärgårdspolitiken i samverkan med ministerierna, andra statliga myndigheter, landskapsförbund, kommuner och andra parter. Vidare aktiverar och organiserar delegationen utrednings-, och utvecklingsprojekt, behandlar förslag som kommuner och organisationer lämnat till delegationen, tar fram förslag och ger utlåtanden till ministerier och andra myndigheter.

Skärgårdsdelegationen består av 11 medlemmar och 11 suppleanter, ett sekretariat och en av delegationen utsedd kontaktperson. Som ordförande arbetar riksdagsledamot Hanna Kosonen, vice ordförande är riksdagsledamot Kaj Turunen.

Samordningen av landsbygdspolitiska frågor och skärgårdsfrågor, som skötts av närings- och arbetsministeriet, hör sedan ingången av år 2016 till jord- och skogsbruksministeriet.

Mer information:
Christell Åström, Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare, specialsakkunnig, tfn 0295 162 030
Jorma Leppänen, Skärgårdsdelegationens generalsekreterare, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 041
fornamn.efternamn@mmm.fi

Kimmo Tiilikainen Landsbygd Olli Rehn