Hyppää sisältöön
Media

Maaseutupolitiikan neuvosto ja saaristoasiain neuvottelukunta asetettu

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2016 13.34
Tiedote

Hallitus on tänään asettanut maaseutupolitiikan neuvoston ja saaristoasiain neuvottelukunnan uusiksi toimikausiksi. Maaseutupolitiikan neuvoston tehtävänä on tukea päättäjiä strategisesti tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä sekä valmistella ja toteuttaa hallituksen maaseutupoliittisia linjauksia. Saaristoasiain neuvottelukunta edistää saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden kehitystä saaristolaissa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

Maaseutupolitiikan neuvosto MANEn tavoitteena on analysoida ja valita politiikkatoimia tulevaisuuden kehitystä ennakoiden. Lisäksi neuvosto edistää osaltaan maaseutu- ja aluepolitiikan yhteensovittamista sekä kansallisen ja EU-osarahoitteisen toiminnan yhteensovittamista.

Maaseutupolitiikan neuvoston kokoonpanossa on huomioitu maaseutupolitiikan poikkihallinnollinen luonne. Neuvostoon kuuluu 35 jäsentä, jotka edustavat toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Maaseutupolitiikan neuvostoa johtaa maaseutupolitiikasta vastaava maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Varapuheenjohtajana toimii aluepolitiikasta vastaava elinkeinoministeri Olli Rehn.

Pian 70 vuotta täyttävää saaristopolitiikkaa hoitanut saaristoasiain neuvottelukunta SANK osallistuu saaristopolitiikan suunnitteluun ja toteutukseen yhteistyössä ministeriöiden, muiden valtion viranomaisten, maakuntien liittojen, kuntien ja muiden tahojen kanssa. Neuvottelukunta aktivoi ja organisoi selvitys- ja kehittämishankkeita, käsittelee kuntien ja järjestöjen neuvottelukunnalle tekemiä esityksiä sekä tekee esityksiä ja antaa lausuntoja ministeriöille sekä muille viranomaisille.

Saaristoasiain neuvottelukunnassa on 11 jäsentä ja 11 varajäsentä, joita täydentää neuvottelukunnan valitsema yhteyshenkilöstö ja sihteeristö. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kansanedustaja Hanna Kosonen ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Kaj Turunen.

Maaseutupolitiikan ja saaristoasiain koordinaatio siirtyi työ- ja elinkeinoministeriöstä maa- ja metsätalousministeriöön vuoden 2016 alussa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, erityisasiantuntija Christell Åström, p. 0295 162 030
saaristoasian neuvottelukunnan pääsihteeri, neuvotteleva virkamies Jorma Leppänen, p. 0295 162 041 
etunimi.sukunimi@mmm.fi