Hoppa till innehåll
Media

Åtgärder för att förbättra jordbrukets lönsamhet och tilläggssatsningar på bekämpning av afrikansk svinpest

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.10.2018 10.56 | Publicerad på svenska 24.10.2018 kl. 14.33
Pressmeddelande

Vid sina förhandlingar om den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2018 fattade regeringen beslut om nationella åtgärder för att underlätta det svåra lönsamhetsläget inom jordbruket. Avsikten är att tilläggsbudgetpropositionen ska överlämnas till riksdagen torsdagen den 25 oktober.

I tilläggsbudgetpropositionen beslutades det om fördelningen av de 30 miljoner euro som ska användas för en typ av nationella inkomststöd som regeringen tidigare dragit upp riktlinjer för. Av den summan ska 7,5 miljoner euro ingå i den andra tilläggsbudgeten för 2018 och användas för stödformer som börjar utbetalas under 2018. Resten ska ingå i kompletteringen av budgetpropositionen för 2019.

I budgetpropositionen för 2019, som för närvarande behandlas av riksdagen, ingår ett finansieringspaket för att förbättra jordbrukets lönsamhet. Som en del av detta paket anvisas ett tillägg på sammanlagt 37,5 miljoner euro för kompensationsersättningar, vilket gör det möjligt att under 2019 betala ut lite högre stöd än under 2018, när övriga anslagsändringar har beaktats.

I budgeten för 2019 underlättas jordbrukarnas situation även genom åtgärder inom social- och hälsovårdsministeriets och finansministeriets förvaltningsområden. För Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt föreslås fortsatt finansiering till ett belopp på 3,0 miljoner euro för 2019−2020 för projektet Ta hand om bonden. Den temporära sänkningen av dröjsmålsräntan på avgifter enligt lagen om pension för lantbruksföretagare ska fortsätta gälla även 2019−2020. Det föreslås att den återbäring som betalas för 2018 för energiskatt på lätt brännolja som använts i jordbruket ska höjas med 20 miljoner euro.

Regeringen anser att det är viktigt att intensifiera åtgärderna för att bekämpa afrikansk svinpest. För detta ändamål föreslås ett tilläggsanslag på 0,7 miljoner euro för Livsmedelsverket och ett tilläggsanslag på 1,11 miljoner euro för Tullen. Dessa åtgärder fattas det beslut om i samband med kompletteringen av budgetpropositionen för 2019.

Ytterligare information:

Risto Lahti, specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, fornamn.efternamn(at)mmm.fi