Hoppa till innehåll
Media

Nya former av välbefinnande och samarbete som teman på miljöinformationsseminariet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2017 16.18 | Publicerad på svenska 14.2.2017 kl. 12.13
Nyhet

Naturens biologiska mångfald, hållbart matsystem, forskning och rådgivning. På vilket sätt kan förvaltningen möta rådgivningens och jordbrukarnas behov? Dessa och många andra frågor diskuterades på seminariet kring utbyte av senaste miljöinformation inom jordbruksområdet som ordnades i Spahotell Nådendal den 17 - 18 januari. Seminariet samlade ihop närmare 300 jordbruksexperter som arbetar inom förvaltning, rådgivning, forskning, företag och organisationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminariet ordnades nu för första gången. Samtidigt med seminariet ordnades det också många andra evenemang, t.ex. jordbruks- och miljöförvaltningens gemensamma förhandlingsdagar kring miljöskydd och en sammankomst för miljöprojektledare.

– Vi diskuterade beredningen av den kommande finansieringsperioden och ville ordna ett brett möte med intressentgrupperna för att kunna utbyta tankar, idéer och miljöinformation samt för att öka samarbetet. Det här var ett sätt att samla ihop forskare, rådgivare, projektledare, tjänstemän och kanske journalister också, säger konsultativa tjänstemannen Tiina Malm på jord- och skogsbruksministeriet. 

Välbefinnande för alla

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen öppnade seminariet med en videohälsning där han poängterade jordbruksaktörernas välbefinnande.

– Vi måste slå vakt om välbefinnandet hos människor och djur och sköta om mark, vatten och luft, konstaterade ministern i sitt tal.

Olika aktörers välbefinnande togs också fram i dagens presentationer. Aleksis Klap från Egentliga Finlands förbund presenterade en vägkarta för kretsloppsekonomin som är under arbete i landskapet och som ska bl.a. stärka den lokala matens ställning i området. Helena Särkijärvi, REKO-närmatringen, och Pauliina Tynkkynen, Fazer, berättade i sina presentationer vilka förväntningar konsumenterna har när det gäller mat. Produktionsdjurens välbefinnande, produkternas miljökonsekvenser och miljöfrågor, såsom att motarbeta klimatförändringar genom ansvarsfulla matval, minskning av matspill och kemikalisering av miljön, var frågor som de tog upp.

– Konsumenternas intresse för matens ursprung växer hela tiden, konstaterade Pauliina Tynkkynen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På miljöinformationsseminariet fördes också dialog mellan jordbrukare och företrädarna för rådgivningen, forskningen och förvaltningen. Anna Schulman (på bilden) på jord- och skogsbruksministeriet berättade om förvaltningens roll i att möta miljöbehoven. Kunskapsunderlag, tillämpnings- och genomförbarhet och prioritering ska beaktas när man förverkligar förvaltningens mål.

– Förvaltningen får dock inte leva i en bubbla. Informationen kommer från oss alla, men också från det internationella fältet, påminde Anna Schulman. 

Aard Mulders från Nederländerna och Thomas Neudorfer från Österrike berättade om internationellt aktuella frågor. Aard Mulders uppmuntrade till naturens biologiska mångfald och tog upp ett program för skydd av fåglar som ett exempel. Thomas Neudorfer berättade igen om fokusområdena för det österrikiska miljöersättningssystemet som är hantering av miljörisker, ekologisk odling och återvunna gödselmedel.    

Spridning av information om jordbrukspraxis

Förutom presentationerna och nätverksbildningen utbytte deltagarna också nya idéer på Lösningarnas torg och i workshoppar.

Av de projekt som jord- och skogsbruksministeriet eller landsbygdsprogrammet finansierar var med bl.a. JÄRKI som handlar om rådgivning till jordbrukare, VILMA som informerar gårdar om beredskapen vid klimatförändringar och Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen som hör till spetsprojektet Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts.

Läs här presentationerna om projekten om vattenrestaureringsnätverk, närings- och energieffektiva gårdar och användning av blandning av biokol och gödsel från pälsdjur på pälsdjursfarmar.

På eftermiddagen delades deltagarna i arbetsgrupper som jobbade med olika temaområden, bl.a. naturens biologiska mångfald, markens tillstånd, lokala matsystem och smidigare miljötillståndsprocesser.  I workshoppar kom man med önskemål om samarbete och spridning av god praxis mellan de olika aktörerna. På detta sätt är det möjligt att identifiera och lösa problem tillsammans.

Miljöinformationsseminariet ordnades i samarbete av jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Landsbygdsverkets nätverkstjänster och Naturresursinstitutet. 

Ytterligare information:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder: Tero Pajukallio

Forskning och utveckling Landsbygd Mat och jordbruk