Hyppää sisältöön
Media

Maatalouden ympäristötiedon vaihtopäivillä etsittiin uudenlaista hyvinvointia ja yhteistyötä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 7.2.2017 16.18
Uutinen

Luonnon monimuotoisuutta, ruokajärjestelmän kestävyyttä, tutkimusta ja neuvontaa. Miten hallinto osaa vastata neuvonnan ja viljelijän tarpeisiin? Näitä ja monia muita kysymyksiä pohdittiin Naantalin kylpylässä järjestetyillä Maatalouden uusimman ympäristötiedon vaihtopäivillä 17.1.–18.1. Tapahtuma kokosi liki 300 maatalouden asiantuntijaa hankkeista, hallinnosta, neuvonnasta, tutkimuksista, yrityksistä sekä järjestöistä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedonvaihtopäivät järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Samaan seminaariin yhdistyi useita eri tapahtumia, esimerkiksi hallinnon yhteiset Maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäivät sekä ympäristöhankkeiden vetäjien kokoontumisajot.

– Pohdimme tulevan rahoituskauden valmistelua ja halusimme laajan sidosryhmätilaisuuden, jossa käynnistetään eräänlainen ajatusten ja ideoiden ristipölytys; maatalouden ympäristötiedon vaihtaminen ja yhteistyön lisääminen. Vaihtopäivien avulla saatetaan yhteen tutkijat, neuvojat, hankkeiden vetäjät, virkamiehet ja vaikka toimittajat, kertoo ministeriön neuvotteleva virkamies Tiina Malm uudenlaisen tapahtuman synnystä.

Hyvinvointia kaikille

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen avasi vaihtopäivät videotervehdyksellään, jossa hän korosti maataloustoimijoiden hyvinvointia.

– Ihmisten, eläinten, maaperän, vesien ja ilman hyvinvoinnista on pidettävä huolta, totesi ministeri puheessaan.

Eri toimijoiden hyvinvointia edistettiin myös päivän puheenvuoroissa. Aleksis Klap Varsinais-Suomen liitosta esitteli maakunnassa valmisteilla olevaa kiertotalouden tiekarttaa, jonka tarkoituksena on muun muassa vahvistaa paikallisen ruuan asemaa alueella. Helena Särkijärvi REKO-lähiruokarenkaasta sekä Pauliina Tynkkynen Fazerilta pohdiskelivat puheenvuoroissaan kuluttajien odotuksia ruuan tuotannon suhteen. Tuotantoeläinten hyvinvointi, tuotteiden ympäristövaikutukset ja kuluttajia kiinnostavat ympäristökysymykset kuten ilmastonmuutoksen hillitseminen ruokavalion avulla, ruokahävikin vähentäminen ja ympäristön kemikalisoituminen nousivat puheenvuoroissa esiin.

– Kuluttajien kiinnostus ruuan alkuperää kohtaan kasvaa koko ajan, totesi Fazerin Pauliina Tynkkynen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristötiedon vaihtopäivien puheenvuoroissa käytiin myös vuoropuhelua viljelijöiden, neuvonnan, tutkimuksen ja hallinnon kesken. Maa- ja metsätalousministeriön Anna Schulman (kuvassa ylhäällä) avasi hallinnon roolia ympäristötarpeiden täyttämisessä. Tietopohja, sovellettavuus, toteutettavuus sekä priorisointi on otettava huomioon toteutettaessa hallinnon tavoitteita.

– Hallinto ei kuitenkaan saa elää kuplassa. Tieto tulee teiltä jokaiselta, mutta myös kansainväliseltä kentältä, muistutti Anna Schulman.

Kansainvälisen kentän kuulumisia kävivät esittelemässä Aard Mulders sekä Thomas Neudorfer Alankomaista ja Itävallasta. Aard Mulders kannusti luonnon monimuotoisuuteen kertomalla esimerkkinä Alankomaiden lintujen suojeluun keskittyvästä ohjelmasta. Thomas Neudorfer puolestaan kertoi Itävallan keskittyvän ympäristökorvausjärjestelmässään ympäristöriskien hallintaan, luonnonmukaiseen viljelyyn sekä kierrätyslannoitteisiin.   

Maatalouskäytänteet jakoon

Uusia ideoita vaihdettiin puheenvuorojen ja verkostoitumisen lisäksi myös Ratkaisujen torilla sekä työpajoissa.

Mukana maa- ja metsätalousministeriön tai maaseutuohjelman rahoittamista hankkeista olivat muun muassa viljelijäneuvontaan keskittyvä JÄRKI, ilmastonmuutokseen varautumisesta maatiloille tiedottava VILMA ja hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihankkeen Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma.

Tutustu tästä Ratkaisujen torilla esillä olleiden Vesistökunnostusverkoston, Ravinne- ja energiatehokas maatila- hankkeen ja Bioarvolannan esittelyyn!

Tiedonvaihtopäivien osallistujat pääsivät ääneen päivien päätteeksi, kun heidät jaettiin työryhmiin. Työryhmät pohtivat muun muassa luonnon monimuotoisuutta, maaperän tilaa, paikallisia ruokajärjestelmiä ja ympäristölupien sujuvoittamista. Työpajoissa kaikuivat toiveet yhteistyöstä ja hyvien käytänteiden jakamisesta ennakkoluulottomasti eri toimijoiden kesken. Näin myös ongelmia ja niiden ratkaisuja pystyttäisiin selkiyttämään yhteistyössä.

Maatalouden uusimman ympäristötiedon vaihtopäivät toteutettiin yhteistyön voimalla. Tapahtuman järjestivät maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Maaseutuviraston Verkostopalvelut sekä Luonnonvarakeskuksen Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön -kärkihanke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoa: 

Kuvat: Tero Pajukallio 

Maaseutu Ruoka ja maatalous Tutkimus ja kehittäminen