Hoppa till innehåll
Media

Prioriteringarna i ansökan om Gårdsbrukets utvecklingsfonds forsknings- och utvecklingsanslag för jordbruk och livsmedelsekonomi 2019

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2017 10.39 | Publicerad på svenska 18.12.2017 kl. 9.47
Nyhet

Den första fasen av ansökan inleds den 8 januari 2018. Prioriteringarna för år 2019 handlar om bland annat kontrollerad omstrukturering av jordbruket och tillvaratagande av de möjligheter som följer av den finska produktionens starka sidor.

Utvecklingsfondens anslag för jordbruk och livsmedelsekonomi 2019 beviljas i första hand för forsknings-, utvecklings- och utredningsprojekt som förbättrar näringens lönsamhet och konkurrenskraft på ett hållbart sätt eller som producerar information som behövs för att utföra förvaltningsområdets uppgifter.

Ansökan 2019 sker i två faser. Den första fasen inleds den 8 januari och går ut den 5 mars 2018 kl. 16.15. Den andra fasen inleds i juli och går ut den 10 september 2018 kl. 16.15. Ansökningsanvisningen i pdf finns att få här (på finska).

Under de senaste åren har anslaget uppgått till ca 3,9 miljoner euro. Med anslaget har årligen finansierats omkring 20 nya projekt.

Trots att anvisningen finns på finska kan ansökan också upprättas på svenska och engelska.

Prioriteringarna 2019:

  1. Kontrollerad omstrukturering av jordbruket och företagandets nya former
  2. Digitaliseringen inom jordbruk och livsmedelsekonomi - nya tillämpningar ger konkurrenskraft och skapar mervärde
  3. Nya metoder och ny produktionsteknik för husdjursavel och växtförädling skapar konkurrenskraft och ökar klimatvänlighet
  4. Utnyttjande av den finka produktionens starka sidor
  5. Riskhanteringens möjligheter och incitament i produktionen och i tryggandet av en god djurhälsa och växtskydd
  6. För- och nackdelar med ekosystemtjänsterna och jordbruksnaturens biologiska mångfald

Ytterligare upplysningar

Närmare beskrivning av prioriteringarna och mer information i pdf-filen (på finska).

Mer information om ansökan:

Riitta Rahkonen, specialsakkunnig
0295 162 202
riitta.rahkonen (at) mmm.fi

Forskning och utveckling Landsbygd Mat och jordbruk