Hoppa till innehåll
Media

Pentti Hyttinen blir VD och Timo Tanninen naturtjänstdirektör för Forststyrelsen

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2016 14.15
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde i dag agronomie- och forstdoktor Pentti Hyttinen till verkställande direktör och forstmästare, överdirektör Timo Tanninen till naturtjänstdirektör för Forsstyrelsen. De femåriga uppdragen börjar den 1 september 2016. VD-posten söktes av 14 och naturtjänstdirektörsposten av 24 personer.

Pentti Hyttinen är agronomie- och forstdoktor inom området skogsekonomi. Hyttinen har en bred och långvarig kännedom om Forsstyrelsens uppgiftsområde. Han har arbetat som direktör för Norra Karelens skogscentral 1996 – 1998, vid Finlands skogsförening som planerare och direktör för Beslutsfattarnas skogsakademi 1995 – 1996 och vid Europeiska skogsinstitutet 1993 – 1995.

Ytterligare har han arbetat som ordförande i Forsstyrelsens regionala delegation och delegationen för stora rovdjur. Åren 2001 – 2015 har Hyttinen arbetat som landskapsdirektör i Norra Karlens landskapsförbund. Hyttinens kännedom om företagsekonomi bottnar särskilt i hans långvariga karriär som landskapsdirektör, skogscentraldirektör och hans uppdrag i COST-sekretariatet vid EU-kommissionens GD för forskning 1998 – 2001 samt i hans nuvarande arbete som VD för PenTen Oy. Landsförsvarskursen har han genomgått år 2004.

Timo Tanninen har forstmästarutbildning. Sedan år 2009 har han arbetat som avdelningschef och överdirektör vid miljöministeriets naturmiljöavdelning. Vidare har han under åren 1984 – 1985 arbetat som forstmästare vid Ekenäs Forstinstitut, under åren 1985 – 1992 som forstmästare och under åren 1992 – 1998 som regiondirektör vid Forststyrelsen. Åren 1998 – 2009 har Tanninen jobbat som generalsekreterare för WWF Finland. Landsförsvarskursen har han genomgått år 2010.

Verkställande direktören leder och utvecklar affärsverkets verksamhet och sköter verkets löpande förvaltning. Verkställande direktören ska se till att styrelsens beslut verkställs samt informerar styrelsen om åtgärder och händelser som är betydelsefulla med hänsyn till affärsverkets verksamhet.

Naturtjänstdirektören sköter och utvecklar enheten som sköter Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter och svarar för skötsel och användning av nätverket av naturskyddsområden samt för natur- och friluftstjänsterna i anslutning till användning av naturen för rekreation. Direktören svarar för skötsel av den egendom som är avsedd för skötseln av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter och för föredragning av ärenden inom sitt ansvarsområde för Forsstyrelsens styrelse.

Ytterligare information:

Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0400 291 910
Hannele Pokka, kanslichef, miljöministeriet, tfn 040 482 2772

Kimmo Tiilikainen Skogar