Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriets och Tapio Ab:s gemensamma pressmeddelande
Skogsvårdsrekommendationerna om kontinuitetsskogsbruk och anpassning till klimatförändringen har uppdaterats

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2019 14.56 | Publicerad på svenska 24.6.2019 kl. 10.33
Pressmeddelande

Det finns behov av att utveckla skogsodlings- och skogsbehandlingsmetoderna för att man ska kunna uppfylla skogsägarnas olika mål bättre än tidigare. Att förbereda sig för ett varmare klimat kräver igen en systematisk och aktiv skogsvård. Skogsvårdsrekommendationerna har nu uppdaterats till dessa delar.

Rekommendationerna som har tagits fram av aktörer inom skogs-, miljö- och energisektorn och som är frivilliga att tillämpas innehåller information om grunderna och metoderna för skogsvård.  Rekommendationerna ger olika alternativa skogsbehandlingsmetoder bland vilka skogsägarna får välja de lämpligaste. Rekommendationerna som uppmuntrar skogsägare till aktiv, mångsidig och hållbar användning av skog, uppdateras kontinuerligt under Tapio Ab:s ledning utifrån de senaste erfarenheterna och forskningsresultaten.

”Skogsvårdsrekommendationerna lyfts också upp i vårt färska regeringsprogram. Det är fint att våra skogsägare och skogsproffs snabbt får information om bästa praxis genom rekommendationerna. Tack till alla som deltagit i uppdateringsarbetet. Det är viktigt att olika aktörer regelbundet diskuterar god skogsvård och praktiska åtgärder”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Kontinuitetsskogsbruk lämpar sig bäst för torvmarker

Anvisningen för kontinuitetsskogsbruk togs in i skogsvårdsrekommendationerna år 2014 i samband med revideringen av skogslagen. I rekommendationerna ingår bland annat en beskrivning av de olika aspekter som är bra att beakta när man väljer ett odlingssätt. Skogsägarens egna mål och värderingar samt skogens egenskaper bestämmer hur ägaren ska vårda och använda sin skog.

Rekommendationerna uppdaterades nu särskilt i fråga om torvmarker och odling av överståndare av tall. Torvmarker är just den bästa marken att tillämpa kontinuitetsskogsbruk. Odling av överståndare där man lämnar kvar fler träd  från ett tidigare bestånd än vanligt, lämpar sig igen för största delen av växtplatserna för tall. 

”De nya rekommendationerna om metoderna för kontinuitetsskogsbruk kommer i rätt tid. Metoderna väcker intresse och det är viktigt att det finns information som bygger på senaste forskningsrön och praktisk erfarenhet”, säger Satu Rantala, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

God skogsvård förebygger skogsskador

Det varmare och starkare extrema klimatet ökar väsentligt risken för skogsskador. Risken kan dock minskas genom systematisk och aktiv skogsvård som siktar till att bevara skogarnas mångfaldiga träd- och djurarter och sköta om trädens hälsa. En livskraftig och mångfaldig skog tål bättre stormar och torka och har också bättre motståndskraft mot olika skadegörare.

”Det föränderliga klimatet innebär utmaningar och möjligheter för skogsvården. Nu behöver vi nytänkande och nya verktyg. Vi måste förbereda oss för att klimatet blir varmare och medför förändringar såsom flera risker för skador och svårare drivningsförhållanden. Det är klimatsmart att förutse att förhållandena förändras inom skogsvården”, säger Tatu Torniainen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet.

Skogsvårdsrekommendationerna är en del av genomförandet av den nationella skogsstrategin. Jord- och skogsbruksministeriet står för kostnaderna för uppdateringen av rekommendationerna. 

Ytterligare information:
Satu Rantala, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2045, fornamn.efternamn@mmm.fi
Tatu Torniainen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2162, fornamn.efternamn@mmm.fi
Olli Äijälä, ordförande för styrgruppen för skogsvårdsrekommendationerna, affärsverksamhetsdirektör, Tapio Ab, tfn 040 582 9676, fornamn.efternamn@tapio.fi

Beredskap Extrema fenomen Främmande invasiva arter Jari Leppä Klimatförändring Naturresurser Skogar Skogsprogram