Hoppa till innehåll
Media

Uppdatering av skogsdata förbättras

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2018 14.45 | Publicerad på svenska 19.6.2018 kl. 17.29
Pressmeddelande

Aktörerna inom skogssektorn har tagit fram en gemensam rekommendation om hur informationen om utförda skogsarbeten lämnas till Finlands skogscentral som uppdaterar skogsdata. De som undertecknat rekommendationen åtar sig att utveckla sina informationssystem för att förbättra förutsättningarna för att producera och leverera information om skogsarbeten. Aktuella och täckande skogsdata är till stöd när man planerar och genomför vård och avverkningar. Det gagnar också hela skogssektorns värdekedja.

Rekommendationen har undertecknats av Koneyrittäjien liitto ry, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, METO Metsäalan Yrittäjät ry, Skogsindustrin rf, OTSO Metsäpalvelut Oy, Sahateollisuus ry, Finlands skogscentral och jord- och skogsbruksministeriet. 

- Kvaliteten på skogsdata blir väsentligt bättre när informationen bygger på exakta och tillförlitliga uppgifter om skogsvården och virkesdrivningen, gläder sig Niina Riissanen, specialsakkunnig vid ministeriet.

Enligt planerna ska aktörerna i skogssektorn börja förmedla information om skogsarbeten till Finlands skogscentral år 2020. Informationen gäller skogsvårds- och avverkningsarbetenas tidpunkt, plats och slag. Alla markägargrupper kan sända information till centralen. Den överförda informationen innehåller dock inte uppgifter om markägaren, skogsbruksföretaget eller om den som utfört arbetet eller uppgifter som används för att identifiera en person. Överföringen kräver markägarens godkännande.  

Öppen information en väsentlig del av skogssektorns infrastruktur

Finlands skogscentrals tjänst MinSkog.fi ger alla tillgång till aktuella skogsdata om en ca 12 miljoner hektar.  För närvarande grundar sig tjänstens uppgifter i regel på skogsdata producerade med hjälp av laserskanning. Skogsdata uppdateras utifrån anmälningarna om användning av skog, Kemera-anmälningarna och skogsägarnas begäran om uppdatering.  Den årliga tillväxten räknas med hjälp av modeller. 

Informationen om skogsarbeten visar i framtiden om avverkningarna enligt anmälan om användning av skog faktiskt är gjorda och om arbetena eller figurerna avviker från planerna. 

Det utvecklingsarbete som siktar till aktuella, täckande och för alla tillgängliga skogsdata sker inom regeringens spetsprojekt Skogsdata och elektroniska tjänster. För att säkra att den automatiska kedjan för informationsförmedling fungerar ska man utveckla alla processfaser ytterligare. Detta gäller både förbehandling och sändning av skogsarbetsinformation samt mottagning och uppdatering av informationen i webbtjänsten. Kedjans funktion ska testas tillsammans med aktörerna innan systemet införs.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Niina Riissanen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2339, fornamn.efternamn@mmm.fi