Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Metsävaratiedon ajantasaisuus paranee

Maa- ja metsätalousministeriö
18.6.2018 14.45
Tiedote

Metsäsektorin toimijat ovat laatineet yhteisen suosituksen metsätöistä saatavan toteutustiedon toimittamisesta Suomen metsäkeskukselle metsävaratiedon ylläpitoa varten. Suosituksen allekirjoittajat sitoutuvat kehittämään omia tietojärjestelmiään parantaakseen toteutustietojen tuottamisen ja toimittamisen edellytyksiä. Ajantasainen ja kattava metsävaratieto tukee hoito- ja hakkuutoimien suunnittelua ja toteutusta ja hyödyttää koko metsätalouden arvoketjua.

Suosituksen ovat allekirjoittaneet Koneyrittäjien liitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, METO Metsäalan Yrittäjät ry, Metsäteollisuus ry, OTSO Metsäpalvelut Oy, Sahateollisuus ry, Suomen metsäkeskus ja maa- ja metsätalousministeriö.

–Metsävaratiedon laatu paranee olennaisesti, kun tietoa päästään ylläpitämään metsänhoidon ja puunkorjuun yhteydessä tuotettavalla tarkalla ja luotettavalla toteutustiedolla, iloitsee maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Niina Riissanen.

Tavoitteena on, että metsäsektorin toimijat toimittavat toteutustietoa Suomen metsäkeskukseen vuodesta 2020 lähtien. Tietoja toimitetaan metsänhoito- ja hakkuutöiden ajankohdasta, sijainnista ja työlajista, ja tiedon siirto on mahdollista kaikkien maanomistajaryhmien osalta. Siirrettävään tietoon ei kuitenkaan sisälly maanomistajaa, tilaa eikä työtä tehnyttä tahoa tai henkilöä yksilöiviä tietoja, ja tietojen siirrolle tulee olla metsänomistajan hyväksyntä.

Avoin tieto on olennainen osa metsäalan infrastruktuuria

Ajantasaista metsävaratietoa on kaikkien saatavilla noin 12 miljoonan hehtaarin alalta Suomen metsäkeskuksen tuottaman Metsaan.fi-palvelun kautta. Palvelun tiedot perustuvat tällä hetkellä pääosin laserkeilauksella tuotettuun metsävaratietoon, jota päivitetään metsänkäyttö- ja Kemera-ilmoitusten sekä metsänomistajien päivityspyyntöjen perusteella. Vuotuinen kasvu lasketaan mallien avulla.

Toteutustietojen saaminen mukaan palveluun kertoo jatkossa, onko metsänkäyttöilmoituksen mukaiset hakkuut todella tehty ja poikkeavatko toteutuneet työt tai kuviot suunnitellusta.

Ajantasaiseen, kattavaan ja kaikille avoimeen metsävaratietoon tähtäävää kehitystyötä tehdään hallituksen Metsätieto ja sähköiset palvelut -kärkihankkeessa. Automaattisen tiedontoimitusketjun varmistamiseksi on kehitettävä vielä prosessin kaikkia vaiheita – sekä toteutustiedon esiprosessointia ja lähettämistä että tiedon vastaanottoa ja päivittämistä verkkopalveluun. Tiedonvälitysketjun toimivuutta testataan ennen järjestelmän käyttöönottoa pilotoimalla sitä yhdessä toimijoiden kanssa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisasiantuntija Niina Riissanen, p. 029 516 2339, [email protected]

Metsät kärkihankkeet