Metsätieto ja sähköiset palvelut

Metsätieto ja sähköiset palvelut -hanke tehostaa metsävaratiedon hyödyntämistä. Tavoitteena on parantaa tiedon laatua ja liikkuvuutta sekä kehittää sähköisiä palveluita. Hanke on osa hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta.

 

 

Tiedon laadun parantaminen

Tavoitteena on, että metsävaratieto on entistä tarkempaa ja tukee paremmin sähköistä puukauppaa vuoteen 2020 mennessä. Hankkeessa kehitetään keinoja kerätä tietoja taimikoista sekä testataan uusia kaukokartoituksen mahdollisuuksia kuten monikanavakeilausta ja satelliittikuvien muutostulkintaa. Metsävaratiedon ajantasaisuutta parannetaan muun muassa hyödyntämällä metsäkoneiden mittaamaa tietoa sekä laatimalla uudet harhattomat tilavuusmallit. Metsävaratietoon tuodaan uusia tunnuksia, jotka kuvaavat muun muassa olosuhdetietoa, runkolukusarjaa ja puuston laatua.

Tiedon liikkuvuuden edistäminen

Tavoitteena on, että metsävaratieto on avointa ja se on helposti saatavilla. Tavoitteen saavuttamiseksi muutetaan Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annettua lakia, kehitetään tiedon jakamisen rajapintoja, tuotetaan tietotuotteita metsävaratiedosta, kehitetään Metsään.fi -palvelusta avoin tiedon välitysportaali sekä kehitetään ja ylläpidetään tiedon siirroissa käytettäviä metsätietostandardeja.

Sähköisten palveluiden kehittäminen

Tavoitteena on, että metsänomistajalla on mahdollisuus hoitaa asioita itse sähköisesti ja että metsävaratiedon hyödyntäminen lisääntyy. Tavoitteen saavuttamisessa keskeisessä roolissa on Metsään.fi -palvelun kehittäminen ja metsällisen tiedon tuominen osaksi kansallista palvelunäkymää. Uutena palveluna käyttöön tulee kaikille avoin sähköinen puukauppapaikka. Lisäksi kehitetään seuraavan sukupolven palvelualustaa metsätiedon jakeluun ja laskentapalvelu, jolla VMI tiedon käyttäjät voivat itse tuottaa tarvitsemansa raportit esilasketuista tiedoista.

Tulevaisuuden metsätieto tehdään yhteistyössä

Metsätieto ja sähköiset palvelut hanke kostuu lainsäädäntöhankkeesta sekä 12 erillisestä kehittämishankkeesta. Hankkeita toteutetaan vuosina 2016–2018. Lainsäädäntöhankkeessa maa- ja metsätalousministeriö valmistelee Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muutoksen. Kehittämishankkeita toteutetaan metsäsektorin toimijoiden ja sidosryhmien yhteistyönä. Hankkeen toteutumista seuraa ja suuntaa laaja-alainen ohjausryhmä.

Metsätieto ja sähköiset palvelut hanketta on edeltänyt metsäsektorin toimijoiden ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä tehty Metsätieto 2020 -esiselvitys, jossa on tuotettu tavoitetila tulevaisuuden metsätiedolle ja kehittämissuunnitelma tavoitetilaan pääsemiseksi.


Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeen lopputulosseminaari 22.1.2019

Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeen välitulosseminaari 22.1.2018

Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeen välitulosseminaari 7.3.2017

Muualla palvelussamme

Metsätieto ja sähköiset palvelut -hanke nykyaikaisti metsätiedon
Rahoitusta saaneet kehittämishankkeet
Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeen ohjausryhmän jäsenten vaihdos ja täydentäminen
Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeen ohjausryhmän asettaminen
Metsätieto 2020 -kehittämissuunnitelma
Metsätieto 2020 -tavoitetila

Luonnontuotteiden luomusertifiointia edistetään sähköisellä palvelulla (MMM:n tiedote 26.6.2018)
Metsävaratiedon ajantaisaisuus paranee (MMM:n tiedote 18.6.2018)
Metsätietosavotta tuottaa tulosta (MMM:n uutinen 1.2.2018)
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta vahvistettu (MMM:n tiedote 12.1.2018)
Sähköinen puukauppa aukeaa osoitteessa Kuutio.fi (MMM:n tiedote 16.5.2017)
Metsissä puhaltaa digituulet – Kärkihanke kehittää metsävaratietoa ja sen käyttöä (MMM:n tiedote 9.3.2017)
Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeelle neljä miljoonaa euroa (MMM:n tiedote 9.3.2016)

Lisätietoja

Niina Riissanen, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162339