Sipilän hallituksen 2015-2019 kärkihanke

 

Metsätieto ja sähköiset palvelut

Metsätieto ja sähköiset palvelut -hanke tehosti metsävaratiedon hyödyntämistä. Tavoitteena oli parantaa tiedon laatua ja liikkuvuutta sekä kehittää sähköisiä palveluita. Hanke oli osa pääministeri Sipilän hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta.

Tiedon laadun parantaminen

Tavoitteena oli, että metsävaratieto on entistä tarkempaa ja tukee paremmin sähköistä puukauppaa vuoteen 2020 mennessä. Hankkeessa kehitettiin keinoja kerätä tietoja taimikoista sekä testattiin uusia kaukokartoituksen mahdollisuuksia kuten monikanavakeilausta ja satelliittikuvien muutostulkintaa. Metsävaratiedon ajantasaisuutta parantamaan kehitettiin muun muassa menetelmiä, joilla voidaan hyödyntää metsäkoneiden mittaamaa tietoa. Lisäksi tuotettiin tietoa uusien harhattomien tilavuusmallien tuottamista varten. Hankkeen kehitystyön tuloksena metsävaratietoon voidaan tuoda uusia tunnuksia, jotka kuvaavat muun muassa olosuhdetietoa, runkolukusarjaa ja puuston laatua

Tiedon liikkuvuuden edistäminen

Tavoitteena oli, että metsävaratieto on avointa ja se on helposti saatavilla. Tavoitteen saavuttamiseksi muutettiin Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annettua lakia, kehitettiin tiedon jakamisen rajapintoja, tuotettiin tietotuotteita metsävaratiedosta, kehitettiin Metsään.fi -palvelusta avoin tiedon välitysportaali sekä kehitettiin ja ylläpidettiin tiedon siirroissa käytettäviä metsätietostandardeja.

Sähköisten palveluiden kehittäminen

Tavoitteena oli, että metsänomistajalla on mahdollisuus hoitaa asioita itse sähköisesti ja että metsävaratiedon hyödyntäminen lisääntyy. Tavoitteen saavuttamisessa keskeisessä roolissa oli Metsään.fi -palvelun kehittäminen ja metsällisen tiedon tuominen osaksi kansallista palvelunäkymää. Uutena palveluna käyttöön tuli kaikille avoin sähköinen puukauppapaikka. Lisäksi hankkeessa kehitettiin seuraavan sukupolven palvelualustaa metsätiedon jakeluun ja laskentapalvelu, jolla VMI tiedon käyttäjät voivat itse tuottaa tarvitsemansa raportit esilasketuista tiedoista.

Tulevaisuuden metsätieto tehdään yhteistyössä

Metsätieto ja sähköiset palvelut hanke kostui useista erillisistä kehittämishankkeista. Hankkeita toteutettiin vuosina 2016–2018 metsäsektorin toimijoiden ja sidosryhmien yhteistyönä.

 

 

 

Hankkeiden loppuraportit

Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeen lopputulosseminaari 22.1.2019

ohjelma
Lopputulosseminaarin esitykset

Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeen välitulosseminaari 22.1.2018

ohjelma
Välitulosseminaarin esitykset

Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeen välitulosseminaari 7.3.2017

Välitulosseminaarin esitykset

Muualla palvelussamme
Selvitys metsätietolain muutoksen vaikutuksista
Valtioneuvoston hankeikkuna
Rahoitusta saaneet kehittämishankkeet
Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeen ohjausryhmän jäsenten vaihdos ja täydentäminen
Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeen ohjausryhmän asettaminen
Metsätieto 2020 -kehittämissuunnitelma
Metsätieto 2020 -tavoitetila
Metsätieto ja sähköiset palvelut -hanke nykyaikaisti metsätiedon (MMM:n tiedote 22.1.2019) 

Lisätietoja

Niina Riissanen, metsäneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162339   Sähköpostiosoite: