Sipilän hallituksen 2015 kärkihanke

 

Metsätieto ja sähköiset palvelut

Metsätieto ja sähköiset palvelut -hanke tehosti metsävaratiedon hyödyntämistä. Tavoitteena oli parantaa tiedon laatua ja liikkuvuutta sekä kehittää sähköisiä palveluita. Hanke oli osa hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta.

Tiedon laadun parantaminen

Tavoitteena oli, että metsävaratieto on entistä tarkempaa ja tukee paremmin sähköistä puukauppaa vuoteen 2020 mennessä. Hankkeessa kehitettiin keinoja kerätä tietoja taimikoista sekä testattiin uusia kaukokartoituksen mahdollisuuksia kuten monikanavakeilausta ja satelliittikuvien muutostulkintaa. Metsävaratiedon ajantasaisuutta parantamaan kehitettiin muun muassa menetelmiä, joilla voidaan hyödyntää metsäkoneiden mittaamaa tietoa. Lisäksi tuotettiin tietoa uusien harhattomien tilavuusmallien tuottamista varten. Hankkeen kehitystyön tuloksena metsävaratietoon voidaan tuodaan uusia tunnuksia, jotka kuvaavat muun muassa olosuhdetietoa, runkolukusarjaa ja puuston laatua

Tiedon liikkuvuuden edistäminen

Tavoitteena oli, että metsävaratieto on avointa ja se on helposti saatavilla. Tavoitteen saavuttamiseksi muutettiin Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annettua lakia, kehitettiin tiedon jakamisen rajapintoja, tuotettiin tietotuotteita metsävaratiedosta, kehitettiin Metsään.fi -palvelusta avoin tiedon välitysportaali sekä kehitettiin ja ylläpidettiin tiedon siirroissa käytettäviä metsätietostandardeja.

Sähköisten palveluiden kehittäminen

Tavoitteena oli, että metsänomistajalla on mahdollisuus hoitaa asioita itse sähköisesti ja että metsävaratiedon hyödyntäminen lisääntyy. Tavoitteen saavuttamisessa keskeisessä roolissa oli Metsään.fi -palvelun kehittäminen ja metsällisen tiedon tuominen osaksi kansallista palvelunäkymää. Uutena palveluna käyttöön tuli kaikille avoin sähköinen puukauppapaikka. Lisäksi hankkeessa kehitettiin seuraavan sukupolven palvelualustaa metsätiedon jakeluun ja laskentapalvelu, jolla VMI tiedon käyttäjät voivat itse tuottaa tarvitsemansa raportit esilasketuista tiedoista.

Tulevaisuuden metsätieto tehdään yhteistyössä

Metsätieto ja sähköiset palvelut hanke kostui useista erillisistä kehittämishankkeista. Hankkeita toteutettiin vuosina 2016–2018 metsäsektorin toimijoiden ja sidosryhmien yhteistyönä.

 

 

 

Hankkeiden loppuraportit
 

Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeen lopputulosseminaari 22.1.2019

Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeen välitulosseminaari 22.1.2018

Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeen välitulosseminaari 7.3.2017

Muualla palvelussamme
Valtioneuvoston hankeikkuna
Rahoitusta saaneet kehittämishankkeet
Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeen ohjausryhmän jäsenten vaihdos ja täydentäminen
Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeen ohjausryhmän asettaminen
Metsätieto 2020 -kehittämissuunnitelma
Metsätieto 2020 -tavoitetila

Luomukeruualueet karttapalveluun ja tuotteet luomuna maailmalle (MMM:n tiedote 18.6.2019)
Metsätieto ja sähköiset palvelut -hanke nykyaikaisti metsätiedon (MMM:n tiedote 22.1.2019)
Luonnontuotteiden luomusertifiointia edistetään sähköisellä palvelulla (MMM:n tiedote 26.6.2018)
Metsävaratiedon ajantaisaisuus paranee (MMM:n tiedote 18.6.2018)
Metsätietosavotta tuottaa tulosta (MMM:n uutinen 1.2.2018)
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta vahvistettu (MMM:n tiedote 12.1.2018)
Sähköinen puukauppa aukeaa osoitteessa Kuutio.fi (MMM:n tiedote 16.5.2017)
Metsissä puhaltaa digituulet – Kärkihanke kehittää metsävaratietoa ja sen käyttöä (MMM:n tiedote 9.3.2017)
Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeelle neljä miljoonaa euroa (MMM:n tiedote 9.3.2016)

Lisätietoja

Niina Riissanen, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162339