Hoppa till innehåll
Media

Minister Leppä: Olaglig valphandel ska stoppas genom myndighetssamarbete, problemet fortsätter på grund av godtrogna hundköpare

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2018 7.15 | Publicerad på svenska 25.4.2018 kl. 10.25
Pressmeddelande

Att driva valpfabriker är både oetisk och ansvarslös verksamhet som orsakar lidande och är en verklig risk för djur- och folkhälsan. Verksamheten ska bekämpas såväl på nationell nivå som på EU-nivå samt genom myndighetskontroll. Men när allt kommer till kritan är det köparen som avgör, understryker jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

I samband med handeln med importerade hundar kan förekomma överträdelser av villkoren för införsel, försummelser som sammanhänger med skatteskyldighet, organiserad brottslighet och misskötsel av djur såsom uppfödning av hundar i valpfabriker.

- Veterinärmyndigheterna, polisen, Tullen, skattemyndigheten och åklagarmyndigheten samarbetar för att lösa dessa problem och samarbetet kommer att effektiviseras ytterligare. Jag vill dock påpeka att hundköpare har en väsentlig roll när det gäller både laglig eller olaglig införsel av hundvalpar, säger minister Leppä. 

- Hundvalpar kommer att importeras till Finland så länge det finns efterfrågan. Hundar ska inte köpas av misstänkta personer utan intyg som innehåller information om de åtgärder som krävs. Att köpa en smuggelhund som eventuellt bär på någon smitta är inte ansvarsfull verksamhet trots att köparen upplever att hen räddar hunden. Tvärtom leder detta till att den oetiska verksamheten som riskerar folk- och djurhälsan får fortsätta.

Information om ansvarsfull hundhandel ger Livsmedelssäkerhetsverket Evira och djurskyddsorganisationerna

Om du tänker köpa en hund utomlands, ger Evira information som du kan använda som stöd. Ägaren av en valp som förts in i landet mot importvillkoren svarar också för kostnaderna för de åtgärder som myndigheten vidtar när djuret har införts till Finland olagligt.

Finlands gällande krav för införsel av hundar bygger på EU-lagstiftningen som siktar till att bekämpa spridning av djursjukdomar mellan länderna. Om sällskapsdjurens välbefinnande och om förutsättningarna för yrkesmässig uppfödning av hundar har utfärdats nationella bestämmelser. Behöriga myndigheter övervakar att dessa krav och förutsättningar uppfylls bland annat i samband med gränskontroller och andra kontroller.

Livsmedelssäkerhetsverket, de övriga myndigheterna, djurskyddsorganisationerna och hundbranschens expertorganisationer har målet att aktivt informera om reglerna för den internationella hundhandeln och problemen i anslutning till detta. Information finns att få hos organisationerna, myndigheternas webbsidor och genom kampanjer.

Olagligt införda hundar kan vara en säkerhetsrisk

Jord- och skogsbruksministeriet deltar också i finansieringen av ett forskningsprojekt som ska utreda vilka eventuella risker införda hundar innebär för människor. Utöver att rabies och dvärgbandmask sprids till Finland kan också antibiotikaresistenta superbakterier bli allmännare. Utifrån resultaten kan också ges mer omfattande rekommendationer om de hälsoundersökningar och vaccinationer som är nödvändiga för införda hundar. Detta i syfte att djuren inte ska riskera djur- och folkhälsan.

Fördelarna och nackdelarna med obligatorisk identifieringsmärkning och registrering av hundar och katter har också identifierats vid övervakningen av valpfabriker och hundsmuggling. Arbetet med att närmare utreda möjligheten att inrätta ett register pågår för att frågan ska kunna drivas framåt. Eventuella bestämmelser om identifieringsmärkning och registrering av hundar och katter ska i praktiken tas in i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010) trots att frågan har utretts i samband med totalreformen av djurskyddslagen. Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat utse en utredare för att ta fram en utredning om ett officiellt hund- och kattregister. Utredningen förväntas bli klar senast i höst.

Ytterligare information:

Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 046 923 1687

Risto Lahti, specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 565 0424

Djur och växter Djurskydd EU och internationella frågor Jari Leppä Sällskapsdjur