Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Leppä besöker Estland

Jord- och skogsbruksministeriet
11.7.2017 14.41 | Publicerad på svenska 12.7.2017 kl. 8.33
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä besöker Estland den 12 juli 2017. Under besöket träffar minister Leppä sin kollega, Estlands jordbruksminister Tarmo Tamm.

Ministrarna diskuterar bl.a. frågor som hänför sig till Estlands ordförandeskap i EU, framtiden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik och LULUCF-förslaget (markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk). I samband med besöket träffar minister Leppä ledningen för forskningscentret för livsmedelbranschen, CFFT. Diskussioner förs om aktuella frågor om dagsläget inom jordbrukspolitiken.

Estland inledde sitt EU-ordförandeskap för det kommande halvåret lördagen den 1 juli 2017. Ordförandelandet riktar in sig på fyra nyckelområden: en öppen och innovativ europeisk ekonomi, ett tryggt och säkert Europa, ett digitalt Europa och fri rörlighet för uppgifter samt ett inkluderande och hållbart Europa. Minister Leppä återvänder till Finland på onsdag kväll.

Mer information:
Risto Lahti, specialmedarbetare, tfn 050 565 0424

EU och internationella frågor Jari Leppä