Hoppa till innehåll
Media

Ministrarna diskuterade övervakning av skogarnas tillstånd - Finland deltar i bildandet av gruppen For Forests

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.10.2022 8.40 | Publicerad på svenska 19.10.2022 kl. 14.03
Pressmeddelande
Ministeri Antti Kurvinen ja erityisasiantuntija Kari Valonen ministerineuvoston kokouksessa maanantaina Luxemburgissa.

EU:s jordbruksministrar samlades den 17 oktober 2022 i Luxemburg till möte i jordbruks- och fiskerådet. Ministrarna diskuterade bland annat information från Finland och Österrike om skogsövervakning, och dessutom beslutade de om fiskekvoter i Östersjön för 2023. Finland företräddes vid rådsmötet av jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Finlands och Österrikes informationsärende om skogsövervakning fick skriftligt stöd av 19 medlemsstater. En stor del av medlemsländerna uttalade sig i frågan. Medlemsstaterna framförde att ett nära samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna i fråga om övervakningen av skogarnas tillstånd är viktigt. Minister Antti Kurvinen konstaterade att han stöder utvecklandet av harmoniserade skogsdata på EU-nivå, men han underströk samtidigt att den strategiska planeringen av användningen av skogarna hör till medlemsstaternas nationella behörighet. 

Finland främjade skogssamarbete också utanför rådets dagordning, när Österrike, Finland, Sverige och Slovenien undertecknade riktlinjer för samarbete i gruppen For Forests. 

Jord- och skogsbruksrådet beslutade också om fiskekvoterna i Östersjön för 2023 (pressmeddelande 17.10.2022).

Ministrarna diskuterade också handelsrelaterade jordbruksfrågor. Vid diskussionen lyfte medlemsstaterna fram vikten av att beakta hållbarhetsfrågor och livsmedelstrygghet. Många medlemsstater ansåg att det frihandelsavtal som ingicks med Nya Zeeland i juni är ett bra avtal som kan fungera som modell också när kommande avtal ingås.  Minister Kurvinen ser det som viktigt att kommissionen uppdaterar sin tidigare bedömning av de kumulativa konsekvenserna av handelsavtalen. Många medlemsstater delade denna uppfattning.  

Ministrarna diskuterade också hur marknadssituationen ser ut i synnerhet efter invasionen av Ukraina. Medlemsstaterna ansåg att den tillfälliga ramen för statligt stöd är bra och att det var nödvändigt att förlänga ramens tillämpningstid. Medlemsstaterna väntar på att kommissionen ska lämna ett meddelande om gödselmedel i november. Minister Kurvinen understödde en förlängning av den tillfälliga ramen för statligt stöd. Minister Kurvinen lyfte också fram att man genom reglerna om statligt stöd också på längre sikt kan främja återvinningen av näringsämnen, vilket också underlättar tillgången till gödselmedel. 

Mer information:

Risto Lampinen, chef för enheten för fiskerinäringen, tfn +358 295 162 458
Kari Valonen, specialsakkunnig, tfn +32 473 525 630
Lasse Kontiola, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 162 144
 

 

Antti Kurvinen EU och internationella frågor Fiskar Mat och jordbruk Skogar