Hyppää sisältöön
Media

Ministerit keskustelivat metsien tilan seurannasta – Suomi mukana perustamassa For Forests –ryhmää

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 18.10.2022 8.40
Tiedote
Ministeri Antti Kurvinen ja erityisasiantuntija Kari Valonen ministerineuvoston kokouksessa maanantaina Luxemburgissa.

EU:n maatalousministerit kokoontuivat 17. lokakuuta 2022 Luxemburgiin maatalous- ja kalastusneuvostoon. Ministerit keskustelivat mm. Suomen ja Itävallan tiedotusasiasta metsien monitoroinnista ja päättivät Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2023. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Suomen ja Itävallan tiedotusasiaa metsien seurannasta tuki kirjallisesti 19 jäsenvaltiota. Suuri osa jäsenmaista piti asiasta puheenvuoron. Jäsenvaltiot toivat esiin, että tiivis yhteistyö komission ja jäsenvaltioiden välillä metsien tilan seurantaan liittyen on tärkeää. Ministeri Antti Kurvinen totesi, että tukee EU-tason harmonisoidun metsätiedon kehittämistä, mutta painotti, että metsien käytön strateginen suunnittelu kuuluu jäsenvaltioiden kansalliseen toimivaltaan. 

Suomi edisti metsäyhteistyötä myös maatalous- ja kalastusneuvoston asialistan ulkopuolella, kun Itävalta, Suomi, Ruotsi ja Slovenia allekirjoittivat suuntaviivat For Forests - ryhmän yhteistyölle. 

Maatalous- ja kalastusneuvosto sopi myös vuoden 2023 Itämeren kalastuskiintiöistä (tiedote 17.10.2022).

Ministerit keskustelivat myös kauppaan liittyvistä maatalouskysymyksistä. Keskustelussa jäsenvaltiot nostivat esille kestävyyskysymysten ja ruokaturvan huomioon ottamisen. Monet jäsenvaltiot pitivät Uuden-Seelannin kanssa kesäkuussa tehtyä vapaakauppasopimusta hyvänä sopimuksena, josta voitaisiin ottaa mallia myös tulevia sopimuksia laadittaessa.  Ministeri Kurvinen pitää tärkeänä, että komissio päivittäisi aiemman arvionsa kauppasopimusten kumulatiivisista vaikutuksista. Monet jäsenvaltiot jakoivat tämän näkemyksen.  

Lisäksi ministerit keskustelivat markkinatilanteesta erityisesti Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen. Keskustelussa jäsenvaltiot pitivät väliaikaisia valtiontukipuitteita hyvinä ja niiden soveltamisajan jatkamista tarpeellisina. Jäsenvaltiot odottavat komissiolta marraskuussa tulevaa lannoitetiedonantoa. Ministeri Kurvinen kannatti väliaikaisten valtiontukipuitteiden soveltamisajan jatkamista. Ministeri Kurvinen nosti myös esiin, että valtiontukisääntöjen kautta voitaisiin myös pidemmällä aikavälillä edistää ravinteiden kierrätystä, mikä helpottaisi myös lannoitteiden saatavuutta. 

Lisätietoja:

Elinkeinokalatalousyksikön päällikkö Risto Lampinen p. +358 295 162 458
Erityisasiantuntija Kari Valonen, p. +32 473 525 630
Ministerin erityisavustaja Lasse Kontiola p. +358 295 162 144
 

Antti Kurvinen EU ja kansainväliset asiat Kalat Metsät Ruoka ja maatalous