Hoppa till innehåll
Media

Rådet beslutade om fiskemöjligheterna i Östersjön 2023, fiskebegränsningarna för lax fortsätter i centrala Östersjön

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.10.2022 17.07 | Publicerad på svenska 18.10.2022 kl. 12.50
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske enades under måndagen om Östersjöns fiskekvoter för 2023. Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen är nöjd med beslutet.

”Beslutet ligger i linje med principerna för EU:s gemensamma fiskeripolitik och Finlands mål. Jag är särskilt nöjd över att rådet beslutade att förlänga förbudet mot kommersiellt laxfiske i centrala Östersjön och att begränsa fritidsfisket i samma område. Det gör att fler laxar kan ta sig till Finlands kustvatten och älvar”, säger minister Antti Kurvinen.

Laxkvoten för centrala Östersjön och Bottniska viken förblev oförändrad, 63 811 laxar. Kommissionen och de övriga Östersjöstaterna gav Finland erkännande för framgångsrik reglering av laxfisket och förband sig till en mekanism genom vilken en tilläggskvot överförs till Finland för att det kustnära fisket i Finland ska hållas på nuvarande nivå.

Fritidsfiske av lax begränsas i likhet med i år. Vid trollingfiske får fritidsfiskare fånga högst en lax med bortklippt fettfena per dag. I norra Östersjön är också begränsningarna för fritidsfisket betydligt lindrigare än i centrala Östersjön. Enligt dem får även vild lax med fettfenan kvar tas som fångst i Finlands kustnära vatten i maj–augusti.

Fiskekvoten för strömming i centrala Östersjön utökades nu med 32 procent efter att den krympts i flera år. Utvecklingen av strömmingsbeståndet i Bottniska viken har sett oroväckande ut, och kvoten för det beståndet krymptes med 28 procent. Också vassbukskvoten minskades med 11 procent.

”I det stora hela är jag nöjd med beslutet. Det är i linje med de vetenskapliga råden och hjälper oss att på bästa möjliga sätt främja livskraftiga fiskbestånd och fiskerinäringens framtid”, säger minister Kurvinen.

Mer information:
Risto Lampinen, enhetschef, tfn +358 295 162 458
 

Fiskemöjligheterna i Östersjön 2023

Östersjöns fiskbestånd:          

EU TAC 2023 och förändring

Strömming i Bottniska viken 80 047 ton (-28 %)
Strömming i centrala Östersjön                    70 822 ton (+32 %)
Strömming i västra Östersjön 788 ton (0 %)
Strömming i Riga bukten 45 643 ton (-4 %)
Vassbuk 224 114 ton (-11 %)
Lax i centrala Östersjön/Bottniska viken 63 811 laxar (0 %)
Lax i Finska viken 9 455 laxar (0 %)
Torsk i östra Östersjön 595 ton (0 %)
Torsk i västra Östersjön 489 ton (0 %)
Rödspätta 11 313 ton (+25 %)

 

Antti Kurvinen EU och internationella frågor Fiskar