Hoppa till innehåll
Media

Möjligheterna att ordna distansmöten fortsätter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde fram till utgången av juni 2021

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2020 15.14
Pressmeddelande

Republikens president stadfäste i dag lagändringar som förlänger giltighetstiden för de temporära på grund av coronaepidemin utfärdade bestämmelserna om fastighetsförrättningar, delägarlagsstämmor och i renskötsellagen avsedda möten fram till utgången av juni 2021. 

Vid fastighetsförrättningar har kravet på personlig närvaro tillfälligt slopats. Vid behov är det är möjligt att delta i förrättningssammanträden elektroniskt. I klara och enkla fall kan man tillämpa ett skriftligt förfarande.

Delägarlagsstämmor enligt lagen om samfällda skogar och lagen om samfälligheter samt möten för ett renbeteslag, dess styrelse och Renbeteslagsföreningen kan vid behov ordnas på distans. Stadgeenliga möten kan också vid behov flyttas till en senare tidpunkt.

Mer information:
Timo-Ville Nieminen, regeringssekreterare, tfn 0295 16 2379, timo-ville.nieminen(at)mmm.fi
 

Lantmäteri och geografisk information Mat och jordbruk Skogar