Hoppa till innehåll
Media

Fredningen av kajor föreslås bli avslutad

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2018 14.06 | Publicerad på svenska 8.6.2018 kl. 10.31
Pressmeddelande

Statsrådet föreslår att kajan ska flyttas över till listan över icke fredade fåglar i jaktlagen. En regeringsproposition om en ändring av jaktlagen överlämnades i dag till riksdagen.

Kajbeståndet, som har ökat kraftigt under de senaste åren, orsakar skada både i stadsmiljön och på landsbygden. Bland annat täpper kajorna till skorstenar och andra konstruktioner, smutsar ner omgivningen med sin avföring och förstör andra fåglars bon.

Särskilt problematiska anses kajans skador på jordbruket vara, och sådana har man varit tvungen att ersätta i allt högre grad under de senaste åren. Kajorna orsakar skördeskador, hackar sönder ensilagebalar och smutsar ner spannmålsmagasin och djurfoder med sin avföring.  Skadorna är särskilt omfattande i Sydvästra Finland.

– Målet med att avsluta fredningen är att förhindra de problem som kajorna orsakar och ge de skadelidande en möjlighet att påverka sin egen livsmiljö. Eftersom kajbeståndet har ökat kraftigt finns det inte heller längre någon grund för att skydda kajorna, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Syftet är att den nya lagen ska träda i kraft redan den 1 augusti 2018. Efter det ska det inte längre betalas stöd för ersättning av de skador som kajorna orsakar.

Alla fåglars häckningstid är fredad, och därför ska det också för kajor föreskrivas i en förordning om en fredningstid som omfattar häckningstiden. Under häckningstiden får fåglar inte dödas utan dispens. Det är dock tillåtet att använda traditionella metoder för att jaga bort dem.

Mer information vid jord- och skogsbruksministeriet:

Teemu Nikula, äldre regeringssekreterare, tfn 029 516 2055, fornamn.efternamn@mmm.fi

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2391, fornamn.efternamn@mmm.fi