Hoppa till innehåll
Media

Närmare fyra miljoner euro för ersättningar för hjortdjursskador

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2007 11.42
Pressmeddelande -

Enligt jord- och skogsbruksministeriet beslut av 15.2.2007 har ministeriet anvisat sammanlagt 3 945 000 euro för ersättningar för trafik-, jordbruks- och skogsskador orsakade av hjortdjur. Beslutet täcker Statskontorets, skogscentralernas och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheters behov av anslag för ersättning av skadorna från år 2006.

För Statskontoret anvisas 500 000 euro. Anslaget används för ersättning för skador som hjortdjur har orsakat trafiken i sådana fall där sökandena inte har haft möjlighet att få ersättning från någon försäkring.

För ersättning för skogsskador anvisas 3 185 000 euro. Skogscentralerna kan använda anslaget för ersättning för bl.a. värdering av skador, förluster när det gäller tillväxten och kvaliteten hos plantbestånden samt kompletteringsodling och återplantering av skogar.

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter får 260 000 euro för ersättning för jordbruksskador. Landsbygdsnäringsmyndigheterna svarar för den slutliga administrativa kontrollen av ansökningarna. Myndigheterna ska till exempel senast den 27 februari kontrollera att grunderna för ersättning uppfylls. Därefter tar landsbygdsnäringsmyndigheterna de slutliga besluten om ersättningarna och skickar ut besluten till sökandena. Vid trafik- och skogsskador utbetalas ersättningarna enligt Statskontorets och skogscentralernas egna tidsplaner.

Ersättningar utbetalas i enlighet med de ersättningsgrunder som har fastställts i statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av hjortdjur (1162/2000). En förutsättning för utbetalning av ersättning är att värdet på skadan är över 250 euro.

År 2006 reserverades 325 000 euro för ersättning för trafikskador, 300 000 för jordbruksskador och 5 384 000 för skogsskador.

Närmare information lämnas av:
överinspektör Jussi Laanikari, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 522 83, 040 733 62 29