Hoppa till innehåll
Media

Ny förordning om hygienen i livsmedelslokaler

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2009 11.42
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har reviderat förordningen om hygienen i livsmedelslokaler. I förordningen har tagits med krav som ingår i den gällande EU-lagstiftningen men förordningen innehåller inte några nya helheter. Förordningen träder i kraft i början av februari.

Förordningen tillåter kortvariga avvikelser från temperaturkraven för lättfördärvliga matvaror. Detta underlättar lokala transporter och småskalig livsmedelsförsäljning. Evira ger närmare anvisningar om de tillåtna avvikelserna i olika situationer.

Enligt den nya förordningen ska dagen för fångst av färsk vild fisk eller dagen för upptagning av odlad fisk tydligt i skriftlig form anges i samband med försäljningen. Detta hjälper konsumenten att köpa så färsk fisk som möjligt och bidrar till användningen av lokal fisk.

Kravet på toalett i livsmedelslokaler med färre än sju kundplatser har slopats vilket medför lättnader för små serveringsställen.

Enligt förordningen kan lättfördärvliga bageriprodukter som tillverkats genom upphettning förvaras den dag produkterna är tillverkade i rumstemperatur på försäljningsstället. De gällande bestämmelserna talar endast om lägre temperaturer som nu har gjorts klarare.

De preciserade bestämmelserna i den nya förordningen harmoniserar livsmedelstillsynen och minskar de lokala tillsynsenheternas avvikande tolkningar av bestämmelserna.

Förordningen gäller livsmedelslokaler där detaljhandel bedrivs, t.ex. mataffärer, kiosker, torg, matsalar, restauranger, partiaffärer för livsmedel och livsmedelstransporter. Den rör också lokaler där man före försäljningen behandlar eller lagrar andra livsmedel än livsmedel av animaliskt ursprung.

Förordningen bygger på två upphävda förordningar av social- och hälsovårdsministeriet. Man har slagit samman förordningarna och gjort vissa ändringar av teknisk karaktär. I början av i fjol koncentrerades livsmedelslagstiftningen till jord- och skogsbruksministeriet.

Evira är i färd med att bygga upp en webbplats där man samlar förordningens detaljmotiveringar, de framställda frågorna och Eviras svar på frågorna. Om aktörerna och lokaltillsynen har frågor om tillämpningen av den nya förordningen kan de skicka in frågor på adress: elintarvikehuoneistot@evira.fi.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
veterinäröverinspektör Sebastian Hielm, tfn 09-160 53126, 050 52 45 761

Sirkka-Liisa Anttila