Hoppa till innehåll
Media

PFAS-halterna i strömming varierar – det rekommenderas att man äter fisk 2-3 gånger i veckan och varierar mellan arter

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2024 12.43
Pressmeddelande
Troolari nostaa silakkaa merellä

I nyligen genomförda undersökningar har det i strömming observerats halter av perfluorerade alkylföreningar (PFAS) som kräver noggrannare uppföljning. Halterna av främmande ämnen i inhemsk fisk ligger dock fortfarande i huvudsak under gränsvärdena.

Perfluorerade alkylföreningar, det vill säga PFAS-föreningar, är långlivade organiska föroreningar som tidigare har använts i stor utsträckning inom industrin och i konsumentprodukter. PFAS-föreningar är skadliga för hälsan och användningen av dem är därför begränsad och delvis förbjuden. På grund av att ämnena är långlivade finns det dock fortfarande föroreningar i miljön och i flera livsmedel. Halterna av PFAS i livsmedel undersöks regelbundet i Finland.

Pågående projekt stöder en säker fiskkonsumtion

I ett projekt som finansieras av statsrådet undersöks halterna av PFAS i fisk i Östersjön och insjöar. I ett kompletterande projekt som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet ligger fokus särskilt på att undersöka variationerna i PFAS-halter i strömming och orsakerna till dessa. Även om halterna i huvudsak ligger under gränsvärdena har det hos strömming konstaterats undantag som kräver uppmärksamhet.

Europeiska kommissionen fastställde gränsvärden för PFAS-föreningar i livsmedel i början av 2023. Fiskarterna är indelade i tre olika kategorier. Vid behov kommer en diskussion att inledas med kommissionen om huruvida kategoriseringen av strömming bör ändras på basis av senaste forskningsdata.

Rekommendationerna för intag av fisk oförändrade – mångsidighet fortfarande viktigt

Det rekommenderas att man äter fisk 2–3 gånger i veckan och varierar mellan arter. Hälsofördelarna med fisk är betydligt större än de potentiella nackdelarna. Små barn samt gravida och ammande kvinnor ska dock undvika de skadliga föreningarna i fisk och följa Livsmedelsverkets rekommendationer för intag av fisk. 

Rekommendationerna för intag av fisk bygger alltid på senaste forskningsdata och uppdateras regelbundet. För tillfället pågår en uppdatering av rekommendationerna som en del av ett projekt av statsrådet.
Regeringsprogrammets program för främjande av inhemsk fisk syftar till att den fisk som används ska vara finsk. När vi varierar mellan olika fiskarter, inklusive insjöfisk, havsfisk och mindre använda arter, kan vi öka användningen av fisk på ett säkert sätt.

Mer information:

Sebastian Hielm, livsmedelsäkerhetsdirektör, tfn +358 295 162 305