Hoppa till innehåll
Media

Fjäderfä ska hållas inomhus i hela landet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2007 11.21
Pressmeddelande -

Förbudet mot att hålla fjäderfä utomhus är i kraft 1.3 - 31.5.2007. Förbudet gäller i hela landet. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder för att förebygga spridning av fågelinfluensa mellan vilda fåglar och fjäderfä utfärdades i dag den 8 februari.

Till Europa och Finland kommer under våren flyttfåglar från områden där man påträffat fågelinfluensa under vintern. En ny epidemi i Europa kan således inte uteslutas. Detta påvisar också fallen på två gåsgårdar i Ungern och en kalkongård i Britannien för ett tag sedan. Avvikande från fjolåret har ministeriet inte riskklassat kommunerna utan samma krav gäller i hela landet. Bestämmelserna rör alla hägnade fåglar, även höns som man endast har för egen användning samt gårdar som bedriver ekologisk produktion.

Det är dock möjligt att hålla fjäderfä utomhus till exempel i ett överbyggt hägn skyddat med nät om man inte samtidigt håller både hägnade vattenfåglar (gäss, ankor eller änder) och annat fjäderfä avsett för kommersiell kött- eller äggproduktion på hållningsplatsen. Innan djurhållaren släpper fåglarna ut i hägnet ska han informera kommunveterinären om detta. Vid behov kan kommunveterinären kontrollera att hägnet är tillräckligt skyddat. Vid behov ger Livsmedelssäkerhetsverket Evira närmare anvisningar om kraven för att skydda fjäderfä som hålls utomhus. Även fjäderfäutställningar är förbjudna under våren. Bestämmelserna är i kraft 1.3 - 31.5.2007. Om sjukdomsläget det kräver kan giltighetstiden för bestämmelserna förlängas till juni och även längre framåt i tiden.

Enligt den gällande lagstiftningen är en uppfödare av fjäderfä skyldig att omedelbart informera kommun- eller länsveterinären om han upptäcker onormal fågeldöd, om fåglarna visar symptom på fågelinfluensa eller om produktionen förändras. Även ett minskat vatten- och foderintag eller en minskad äggproduktion kan vara tecken på smitta. Efter att tjänsteveterinären har fått informationen bedömer han situationen och, om det inte finns någon annan uppenbar orsak till förändringarna, skickar han prov från fåglarna till Evira för analys.

Även undersökningen av vilda fåglar fortsätter på samma sätt som i fjol. Om man hittar flera döda fåglar, i synnerhet vattenfåglar, ska den lokala kommunveterinären informeras.

Ytterligare upplysningar:
avdelningschef Matti Aho, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 533 80, 040 516 98 57
biträdande avdelningschef Mikael Karring, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 533 37, 050 367 10 40
veterinäröverinspektör Taina Aaltonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 534 37, 040 723 3887
veterinären Sirpa Kiviruusu, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn 020 77 242 16