Hoppa till innehåll
Media

Regeringsproposition om förbud mot laxfiske i Tana älv överlämnades till riksdagen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.25
Pressmeddelande

En regeringsproposition om förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag under 2023 överlämnades till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde torsdagen den 17 november 2022. Förbudet mot laxfiske föreslås för att laxbestånden i Tana älv ska ha möjlighet att återhämta sig.

Tillståndet för laxbestånden i Tana älv är fortfarande mycket svagt. Enligt undersökningsresultat från räkning genom ekolodning, videofilmning och dykning i Tana älvs vattendrag är tillståndet för laxbestånden i Tana älv högst på 2021 års nivå eller något sämre. Prognosen för de kommande åren när det gäller antalet värdefulla större moderlaxar som i flera år vuxit till sig i havet är dessutom mycket svag. Prognosen baseras på uppvandringen av lax som är ett havsår gamla. För att laxbestånden ska kunna återhämta sig krävs det fler moderfiskar i Tana älv och dess biflöden. Därför föreslås det att laxfiske fortsatt ska vara förbjudet där. 

Eftersom Tana älv är en gränsälv mellan Norge och Finland, fattas besluten om laxfisket årligen i samförstånd med Norge. Ett fiskeförbud eller kraftiga begränsningar måste dessutom behandlas av Finlands riksdag. I frågan har man försökt förhandla fram en lösning som skulle tillåta lite fiske av lax. De förhandlingarna ledde dock inte till något resultat, eftersom det visade sig att alternativen inte var genomförbara. De parter som föreslog lösningar hade mycket olika syn på hurdant fiske som är möjligt i den rådande situationen.  

Den proposition som gäller förbudet mot laxfiske i Tana älv lämnas redan nu till riksdagen för att den ska hinna behandlas före utgången av denna riksdagsperiod. Annars hinner lagen inte träda i kraft innan fiskesäsongen börjar. 

Lagförslaget innehåller också en paragraf som ger möjlighet till kontrollerad fångst av puckellax nästa sommar, när det åter väntas stor uppvandring av denna främmande art i Tana älv. 

Mer information: 
Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 02951 62051, vesa.ruusila(at)gov.fi
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62152, tapio.hakaste(at)gov.fi

Ráđđehusa ovdanbuktojupmi luossabivddu gieldimis Deanus addojuvvui riikkabeivviide

Haldâttâs iävtuttâs luosâpivdo kieldimist Tiänujuuvâst adelui ovdâskoodán

Halltõõzz eʹtǩǩõs luõss-šeellmõõžž ǩeâldmõõžžâst Teänjooǥǥâst uʹvddeš eeʹttiǩ-kådda

Antti Kurvinen Fiskar