Hoppa till innehåll
Media

Rekordmånga deltagare i det förberedande mötet inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem som ordnas i september

Utrikesministerietjord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.7.2021 10.37 | Publicerad på svenska 2.8.2021 kl. 13.47
Nyhet
YK:n ruokajärjestelmähuippukokouksen valmistelukokouksen tunnuskuva (Rooma 26.-28.7.2021)

I samband med FN:s generalförsamling i september ordnas ett toppmöte på statschefsnivå om världens livsmedelssystem. Ett ministermöte som förbereder toppmötet ordnades i Rom den 26–28 juli. I mötet deltog från Finland jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Det förberedande mötet i Rom samlade ett rekordstort antal deltagare: närmare 20 000 deltog på distans och omkring 500 på plats. Mer än hundra ministrar från hela världen, inklusive små östater, bidrog till diskussionerna. I mötet deltog utöver representanter för stater också ett flertal representanter för frivilligorganisationer, matproducenter, näringsliv och forskning.

Ministrarna i Finlands regering deltog i mötet virtuellt. Minister Leppä höll Finlands nationella anförande där han presenterade Finlands åtgärder för att förbättra livsmedelssystemens hållbarhet, inklusive One health-modellen, skolmåltider, näringsrekommendationer, diskussionsforumet Gemensamt matbord samt forskning och innovationer i anslutning till bindning av koldioxid i marken.

Minister Skinnari höll ett öppningsanförande vid temasessionen om skolmåltider. I sitt anförande betonade han skolmatens betydelse för barns hälsa och inlärningsresultat. Enligt honom har gratis skolmåltider varit en av orsakerna bakom Finlands utveckling till en välfärdsstat. Minister Skinnari är skolmatsambassadör för FN:s livsmedelsprogram WFP och leder det globala arbetet med att bilda en koalition för skolmat.  

”De globala målen för hållbar utveckling kan endast uppnås genom att förbättra livsmedelssystemens hållbarhet”

FN:s biträdande generalsekreterare Amina Mohammed betonade i sitt anförande livsmedelssystemens betydelse för att de övriga målen för hållbar utveckling ska nås. Enligt henne kan de globala målen för hållbar utveckling endast uppnås genom att förbättra livsmedelssystemens hållbarhet. Mohammed betonade också att det är viktigt att involvera alla parter i arbetet.

Vid mötet lades särskild vikt vid insatser från kvinnor, unga och urfolk. En del frivilligorganisationer kritiserade dock särskilt de stora företagens roll i beredningen och protesterade mot det förberedande mötet genom att samtidigt ordna ett skuggmöte. Biträdande generalsekreterare Mohammed vädjade till organisationerna och önskade att de också deltog i beredningsprocessen – ett aktivt engagemang är det enda sättet påverka innehållet i arbetet.

Samma allvarliga fakta upprepades flera gånger under mötet: till följd av coronapandemin lider redan över 800 miljoner människor av hunger, och upp till tre miljarder människor har inte råd med näringsrik mat. Samtidigt ska de globala målen för hållbar utveckling uppnås om endast nio år, dvs. nio skördar, före 2030.

Vi måste snabbt och effektivt ändra kurs, annars glider målen oss ur händerna. Engagemang och åtgärder till förmån för livsmedelssystemen behövs omedelbart.

I slutet av mötet presenterades sju fokusområden som har stor inverkan på livsmedelssystemens hållbarhet: näring och avskaffande av svält, minskat matsvinn, skolmat, agroekologi, blå mat (sjömat), försörjning och arbetsförhållanden samt resiliens. Målet är att så många länder som möjligt ansluter sig till koalitioner som arbetar mot dessa mål.

Läs också:

Ytterligare information:

  • Jord- och skogsbruksministeriet: Aulikki Hulmi, direktör för internationella frågor, tfn +358 50 4750066, fornamn.efternamn@mmm.fi

  • Utrikesministeriet: Sanna-Liisa Taivalmaa, utvecklingspolitisk rådgivare, tfn +358 50 526 5630, fornamn.efternamn@formin.fi

EU och internationella frågor Jari Leppä Mat och jordbruk Ville Skinnari