Hoppa till innehåll
Media

Jaktvårdsavgift stiger till 39 euro

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2017 17.36
Pressmeddelande

Jaktvårdsavgiften stiger med sex euro år 2018. Republikens president stadfäste den 19 december en ändring i lagen om jaktvårdsavgift, vilket höjer avgiften till 39 euro från och med år 2018.

Med den höjda avgiften ska utvecklas jaktvårdsföreningarnas verksamhet och tjänsten Omariista och skötas viltets levnadsmiljöer allt bättre. I Finland finns 295 jaktvårdsföreningar, vars verksamhet i huvudsak finansieras med jaktvårdsavgifter. Jägare ska årligen betala staten en jaktvårdsavgift som ger rätt till jaktkort.

Ytterligare information:
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2391, fornamn.efternamn@mmm.fi