Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredning om sammanslagning av Livsmedelssäkerhetsverket och Landsbygdsverket klar

Jord- och skogsbruksministeriet
14.9.2016 16.15
Pressmeddelande

En utredning om sammanslagning av Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Landsbygdsverket överlämnades i dag den 14 september till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. I utredningen fäste man vikt vid nyttan och riskerna med en eventuell sammanslagning och vid konsekvenserna för verkens lagstadgade verksamhet när det gäller genomslagskraft, produktivitet och effektivitet. Ministern fick samtidigt en utredning, som tagits fram på jord- och skogsbruksministeriet, om den eventuella sammanslagningens konsekvenser för verkens dataadministration.

Reformen av ämbetsstrukturen inom centralförvaltningen och samordningen av statens regionförvaltning och landskapsförvaltningen hör till de strukturpolitiska reformer som statsminister Juha Sipiläs regering genomför för att stärka den offentliga ekonomins hållbarhet. Utredningen stödjer det strukturella utvecklingsarbetet inom ministeriets förvaltningsområde, speciellt när det gäller regionförvaltningsreformen.

Arbetsgruppen föreslår tre alternativ för verkens framtid: 1) båda verken fortsätter på samma sätt som hittills 2) verken slås samman i samband med landskapsreformen 3) verken slås samman efter landskapsreformen. Enligt arbetsgruppen ska frågan om en eventuell sammanslagning avgöras på grundval av vilka mål man vill betona. Vill man se goda resultat inom de närmaste åren eller fokuserar man på förnyelse och resultat på längre sikt är frågor som inverkar å sammanslagningen.

– I samband med landskapsreformen kommer regeringen också att diskutera de  centrala ämbetsverkens framtida ställning och struktur. Utredningen är en bra grund för beslut, säger minister Tiilikainen.

Utredningen togs fram av Heimo Hanhilahti, tidigare avdelningschef vid jord- och skogsbruksministeriet, Riitta Heinonen, tidigare biträdande avdelningschef vid jord- och skogsbruksministeriet, Hanna Lounela, länsveterinär vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland och Kari Kivikko, enhetschef vid NTM-centralen i Tavastland.

Ytterligare information:
kanslichef Jaana Husu-Kallio, tfn 0400 291 910
avdelningschef Risto Artjoki, tfn 0295 16 2286

Förvaltningsområde Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit strukturreform