Hoppa till innehåll
Media

En delegation för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande tillsatt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2010 12.03
Pressmeddelande -

Statsrådet tillsatte i dag en delegation för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande vid jord- och skogsbruksministeriet. Delegationen ska bistå ministeriet i frågor och riktlinjer som gäller dessa djurs välbefinnande.

Delegationen ska följa upp och bedöma hur sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande utvecklas i samhälle. Delegationen lägger fram förslag om hur djurens välbefinnande kan utvecklas och ger utlåtanden om viktiga projekt och förslag. Vidare har delegationen en viktig uppgift i att intensifiera samarbetet mellan myndigheter och branschaktörer.

Delegationen arbetar också för att öka medvetenheten om betydelsen och värdesättandet av sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande och öka dialogen kring dessa frågor.

Statsrådet tillsätter delegationen för tre år i sänder. Medlemmarna företräder hund-, katt- och hästverksamheten, forskningen om sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande, den etiska aspekten på hållningen av sällskaps- och hobbydjur, djurskyddsmyndigheterna, myndigheter som i praktiken har tillsyn över djurskyddet, det frivilliga djurskyddsarbetet, det praktiska veterinärmedicinska arbetet, handeln med sällskaps- och hobbydjur och konsumenterna. Medlemmarna tillsätts genom en separat förordning.

Våren 2009 tillsatte statsrådet en delegation för att förbättra utvecklingen av produktionsdjurens välbefinnande på en bred front och samarbetet mellan aktörerna. Detta arbete gäller endast djur som hålls för produktion.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
biträdande avdelningschef Riitta Heinonen, tfn 09 160 53337, 050 367 1040

Sirkka-Liisa Anttila