Hoppa till innehåll
Media

Överlåtbara nyttjanderätter för strömming och vassbuk ska sökas så fort som möjligt - Ansökningsblanketten skickas per post

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2016 16.01
Pressmeddelande

Lagen om det nationella genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik och statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske godkändes den 9 december 2016. Lagen och förordningen börjar gälla i dag den 12 december. Den största förändringen handlar om att man kommer att införa ett system med överlåtbara fiskenyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter i havsområdet i det finländska fastlandet.

Jord- och skogsbruksministeriet har skickat alla företagare och yrkesutövare som åren 2011 - 2015 fiskat eller år 2016 börjat fiska efter strömming eller vassbuk ett brev som innehåller en blankett för ansökan om överlåtbara nyttjanderätter samt ifyllningsanvisningar.  Det är enkelt och snabbt att fylla i blanketten.  Ansökningstiden har förlängts för att alla kommersiella fiskare som enligt fångstuppgifterna har möjlighet att söka överlåtbara nyttjanderätter ska få tillräckligt med tid att lämna in ansökan.  

Ansökan som gäller laxfiske inleds i januari 2017.

Det är ytterst viktigt att de överlåtbara nyttjanderätterna fördelas så snabbt som möjligt för att alla fiskare som vill fiska efter strömming och vassbuk kan inleda verksamheten enligt det nya systemet så tidigt som möjligt i början av år 2017. Därför ska brevmottagarna omedelbart ta del av informationen och anvisningarna i brevet och sända ansökan till jord- och skogsbruksministeriet så fort som möjligt, helst via e-post. Tidsfristen löper ut den 28 december 2016, men för att snabba upp handläggningen ber ministeriet att blanketterna genast sänds efter att de är ifyllda. 

I stället för staten får de kommersiella fiskarna själva planera hur Finlands fiskekvoter för strömming, vassbuk och lax ska nyttjas i fortsättningen. Målet är att förbättra företagens och yrkesutövarnas förmåga att planera och optimera det egna fisket efter efterfrågan på marknaden och på detta sätt förbättra fiskets lönsamhet.

Ytterligare information:
Risto Lampinen, fiskeriråd, risto.lampinen(at)mmm.fi, tfn 0295 162 458
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, orian.bondestam(at)mmm.fi, tfn 0295 162 458

Fiskar Fiskekvoter