Hoppa till innehåll
Media

Ansökan om finansiering för projekt som rör blå bioekonomi öppen - Finansiering för vattenturism, internationalisering av vattensektorn och hållbart tillvaratagande av näringsämnen och energi

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2017 12.45
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet söker aktörer för att genomföra projekt inom blå bioekonomi. Regeringens spetsprojektfinansiering beviljas för vattenturism, internationalisering av vattensektorn samt för hållbart tillvaratagande av näringsämnen och energi i vattendrag. Ansökningstiden går ut den 14 juli 2017, anslaget uppgår till 1,5 miljoner euro.

– Genom finansieringen vill regeringen snabba upp tillväxten inom företagsamheten som bygger på akvatiska resurser och kunnande. Målet med spetsprojektfinansieringen är att göra djärva försök och nya öppningar. I Finland finns tillväxtpotential i synnerhet i hållbar naturturism, vilket intresserar såväl finländska turister som utländska gäster, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Blå bioekonomi har stor tillväxtpotential i Finland. Till exempel kring vattennaturen kan utvecklas nya affärs- och tjänstekoncept, t.ex. hälso- och välfärds- och rehabiliteringstjänster. Det är också möjligt att hitta nya slags lösningar för att återanvända näringsämnen i vattendragen. Till exempel kan biologiska metoder hjälpa att tillvarata näringsämnen och samtidigt förbättra vattnets tillstånd.  

Efterfrågan på lösningar som gäller hantering av vattenresurser och förbättring av vattnets tillstånd samt användning, rengöring och återanvändning av vatten växer allt mer på den internationella marknaden. Det behövs kundorienterade tjänster och helhetslösningar samt nätverk som är kapabla att producera dessa.

Ansökan är ett led i regeringens spetsprojekt för blå bioekonomi och ingår i den nationella utvecklingsplanen för blå bioekonomi som godkändes i fjol. Med blå bioekonomi avses verksamhet som bygger på hållbar användning av förnybara akvatiska resurser samt kompetens på detta område. 

Regeringen har reserverat anslag för blå bioekonomi som särskilt ska avsättas för insatser som skapar ny affärsverksamhet, nya handlingssätt och partnerskap. Finansieringen är riktad till företag, organisationer, forskningsinstitut och offentliga aktörer. Projekten förvaltas av NTM-centralen i Södra Savolax. 

Projektområden:

  1. Stimulering av internationaliseringen inom vattensektorn
  2. Nya servicekoncept för vattenturism
  3. Hållbart tillvaratagande av näringsämnen och energi i vattendrag

Läs mera om ansökan: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/sinisen-biotalouden-haku

Mer information:
Timo Halonen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2411
Heidi Alatalo, planerare, tfn 0295 16 2046
fornamn.efternamn@mmm.fi

Bioekonomi EU och internationella frågor Fiskar Jari Leppä Mat och jordbruk