Hoppa till innehåll
Media

Stödnivåerna för växthusproduktion i Södra Finland har fastställts för 2023

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2023 16.36 | Publicerad på svenska 25.9.2023 kl. 8.37
Pressmeddelande

Regeringen fastställde i dag storleken på stödet för växthusproduktion i Södra Finland för 2023. När det gäller det nationella stödet för växthusproduktion i Södra Finland kan stöd betalas ut för sammanlagt cirka 9,33 miljoner euro.

Storleken på stödet bestäms enligt den växthusareal som används för odling av trädgårdsväxter. I Södra Finland är stödbeloppet 3,3 euro per m2 för kort odlingssäsong (2–7 mån) och 9,1 euro per m2 för lång odlingssäsong (över 7 mån). Stödnivåerna är något högre än den uppskattade nivån eftersom växthusarealen är något mindre än beräknat.

Stödnivåerna för det nordliga stödet för växthusproduktion förblir oförändrade, det vill säga 3,3 euro per m2 för kort odlingssäsong och 9,1 euro per m2 för lång odlingssäsong, vilket innebär att hela landet nu har samma stödnivå när det gäller stöd för växthusproduktion.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:
Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2347 
Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, tfn 029 516 2289
Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 029 516 2193

E-post: fornamn.efternamn@gov.fi
 

Mat och jordbruk