Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finländare nådde framgång i sameuropeisk efterlysning av forskningsprojekt som ska minska växthusgaser

Jord- och skogsbruksministeriet
30.5.2017 14.12 | Publicerad på svenska 1.6.2017 kl. 9.37
Pressmeddelande

Tio projekt har valts ut till programmet ERA-GAS (FACCE ERA-GAS Cofund) som finansieras av EU-länderna och kommissionen. Ett finskt forskningsinstitut eller universitet är med i sex projekt.

Finansiering får Tammerfors tekniska universitet, Naturresursinstitutet (två projekt), Meteorologiska institutet, Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet med Uleåborgs universitet.

Projekten handlar om mätning och minskning av växthusgasutsläpp från jord- och skogsbruket. De detaljerade projektbeskrivningarna finns på ERA-GAS-programmets webbsidor: http://www.eragas.eu/index.php/research-projects.

Den nationella medfinansieringen sköts av jord- och skogsbruksministeriet. 

- Den finska framgången är inte enbart ett bevis på de finska forskarnas höga kompetens utan också ett tecken på att det lönar sig att delta i EU:s gemensamma forskningsprojekt även med en liten summa: vår medfinansiering på 500 000 euro hämtade in över en miljon euro i EU-pengar för den finska forskningen, gläder sig ministeriets tf. forskningsdirektör Suvi Ryynänen. 

- Enligt ministeriets principer deltar vi alltid när vi kan i det europeiska forskningssamarbetet. Den finska forskningen håller hög standard och även en liten summa ger oss möjlighet att gå i spetsen för utvecklingen och koppla vår forskning och de internationella nätverken. Detta höjer forskningens vetenskapliga standard och förbättrar effekterna.

Projekten, som startar hösten 2017, blir klara vid utgången av oktober 2020.

En gemensam programplanering (Joint Programming) är ett sameuropeiskt handlingssätt för att bereda och genomföra stora programhelheter. FACCE ERA-GAS är ett av FACCE JPI:s samfinansierade ERA-NET-program som gäller livsmedelssäkerhet, jordbruk och klimatförändring (https://www.faccejpi.com/). Målet för ERA-GAS-programmet är att stärka de olika ländernas forskningskompetens i synnerhet i frågor som gäller minskning av växthusgasutsläpp och att få forskningskompetensen och -resultaten i bättre användning. Till ERA-GAS-konsortiet hör finansiärer från 13 länder.

Ytterligare information:
Elina Nikkola, konsultativ tjänsteman, elina.nikkola(at)mmm.fi

FACCE ERA-GAS: http://www.eragas.eu/index.php/research-projects