Hoppa till innehåll
Media

Minister Tiilikainen träffar sina nordiska kollegor i Åbo den 29 juni 2016

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2016 11.30
Nyhet
Bild: Søren Sigfusson / norden.org

De nordiska ministrarna för fiskeri och havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS) håller sitt årliga möte i Åbo den 29 juni 2016.

Ministrarna ska under mötet föra en politisk diskussion om gemensamma nordiska möjligheter inom livsmedelsexporten. På agendan står också en vägkarta för blå bioekonomi i Norden, de nordiska ländernas nya skogsstrategi och arbetet med att från primärnäringarnas sida konkret bidra med lösningar till FN:s hållbarhetsmål.

– De nordiska länderna har mycket att bjuda in med då det gäller att nå FN-målen om bl.a. en hållbar ekonomisk tillväxt, hållbar konsumtion och produktion och en hållbar användning av havs- och vattenresurserna. Genom nordiskt samarbete kan länderna bättre identifiera och implementera nordiska lösningar som vi sedan kan sprida till resten av världen, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, 2016 års ordförande för MR-FJLS. 

Ministrarna tar också del av resultaten från två nordiska expertseminarier om hållbarhetskriterier för biomassa och åtgärder mot klimatförändringen i nordiska jordbruk som det finska ordförandeskapet i ministerrådet anordnar dagen innan.

Det nordiska samarbetet syftar till att förstärka nordiska och regionala intressen och värderingar i en global värld. Gemensamma värderingar mellan länderna bidrar till att förstärka Nordens position som en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner.

Ytterligare information:
informatör Saara Pietilä, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 387
överinspektör Lotta Heikkonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 139
seniorrådgiver Heidi Orava, Nordisk Ministerråd, tfn +45 217 171 48

Bioekonomi EU och internationella frågor Fiskar Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk Natur och klimat Skogar