Hoppa till innehåll
Media

Bekanta dig med återupplivandet av vandringsfiskbestånden på naturens dag i Uleåborg och Lieksa samt vid Svartån i Raseborg

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.7.2018 15.34 | Publicerad på svenska 25.7.2018 kl. 10.20
Nyhet
Uleåborg, Hupisaaret

Finska naturens dag firas den 25 augusti. Den sista lördagen i augusti har man möjlighet att bekanta sig med återupplivandet av vandringsfiskar.

Uleåborg, Hupisaaret

Vandringsfiskar återetableras i urbana bäckar

Nästan två kilometer av små stadsbäckar rinner genom det gröna parkområdet Hupisaaret i Uleåborg. Snart kan det hända att den utrotningshotade havsöringen stiger i de små bäckarna för att leka.

Arbetet med att restaurera bäckarna inleddes 2017. Bäckfårorna har formats om, fiskarna har fått fördjupningar får övervintring och de vandringshinder som fanns i bäckarna har avlägsnats. På det talko som ordnades den här sommaren byggde man bland annat lekplatser av grus, så att vilda vandringsfiskar kan återetableras i bäckarna. På naturens dag får man bekanta sig med restaureringen av bäckarna och höra presentationer om återetablerandet av fiskbestånden. Presentationerna hålls av experter från bland annat jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet och NTM-centralen i Norra Österbotten.

Plats: Ainolanpolku 1, Uleåborg
Tidpunkt: 25.8 kl. 12–15
Kontaktuppgifter:
Heikki Pulkkinen, stadsträdgårdsmästare, Uleåborgs stad, tfn 044 703 2151, heikki.pulkkinen(at)ouka.fi

Lieksa hamn

Insjölaxbeståndet i Lieksa älv återupplivas

På naturens dag i Lieksa hamn berättar experter hur beståndet av insjölax och insjööring återupplivas i Lieksa älv. Lekplatser och yngelområden restaureras med grävmaskin och helikopter och genom talkoarbete. Dessutom har yngel planterats i vattendragen och fiskhonor förflyttats över hinder på området. Evenemanget ordnas i samband med fiskmarknaden i Lieksa. Under dagen ordnas det två bussutflykter till de restaurerade forsområdena i Naarajoki, som är en del av Lieksa älv. Närmare information om utflykterna kommer i augusti.

Plats: Braheantie 14, Lieksa
Tidpunkt: 25.8 kl. 8–14
Kontaktuppgifter:
Timo Turunen, ledande sakkunnig i fiskerihushållningsfrågor, Insjöfinlands fiskeritjänster vid NTM-centralen i Norra Savolax, tfn 0295 026 112, timo.turunen(at)ely-keskus.fi
Niilo Valkonen, projektchef, Norra Karelens förbund, tfn 045 875 3735, niilo.valkonen(at)pohjois-karjala.fi

Raseborg, Åminnefors och Billnäs

Fiskvägar byggs i Åminnefors och Billnäs

Byggandet av fiskvägar i Svartån i Åminnefors och Billnäs inleddes i maj. Fiskvägarna hjälper vandringsfisk att ta sig förbi kraftverksdammarna och vidare till sina naturliga lekområden. Fiskvägsprojektet presenteras i terrängen invid Åminnefors kraftverk kl. 12–13 och i Billnäs kl. 13.30–14.30.  På grund av trafiken och byggandet gäller det att vara väldigt försiktig när man rör sig vid fiskvägsbyggena. 

Plats: Åminnefors kraftverk, Valsverksvägen 17, Åminnefors
Tidpunkt: 25.8 kl. 12–13
Plats: Billnäs kraftverk, Hammarsmedsvägen 30, Billnäs
Tidpunkt: 25.8 kl. 13.30–14.30
Kontaktuppgifter:
Piia Nordström, ansvarig gatuchef, Raseborgs stad, tfn 019 2893852, piia.nordstrom(at)raseborg.fi

Evenemangen koordineras tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet av NTM-centralen i Norra Österbotten, Insjöfinlands fiskeritjänster vid NTM-centralen i Norra Savolax, Naturresursinstitutet, Uleåborgs stad, Lieksan kaupunkikeskusyhdistys ry, Ruunas och Pielisjärvis fiskeområden, Raseborgs stad, Västra Nylands vatten och miljö rf och andra samarbetspartner. 

Restaureringen av bäckarna i Hupisaaret och av Lieksa älv och Svartån hör till regeringens spetsprojekt för vandringsfiskar. Projektet går ut på att återuppliva bestånden av vandrande och hotade fiskar på olika håll i Finland. 

Ytterligare information fås av jord- och skogsbruksministeriet:
Virpi Komulainen, kommunikationsexpert, tfn 029 516 2110
Jouni Tammi, överinspektör, tfn 029 516 2313

 
Bioekonomi Djur och växter Fiskar Landsbygd Natur och klimat Vatten