Hoppa till innehåll
Media

Två avdelningschefer har utnämnts till jord- och skogsbruksministeriet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2007 13.38
Pressmeddelande -

Statsrådet har idag utnämnt magister i lant- och skogsbruksvetenskaper Heimo Hanhilahti till avdelningschef för ministeriets jordbruksavdelning från och med 1.7.2007. Veterinärmedicine licentiat Matti Aho har utnämnts till tjänsten som avdelningschef för ministeriets livsmedels- och hälsoavdelning från och med 1.3.2007.

Heimo Hanhilahti har haft tjänsten som biträdande avdelningschef på ministeriets jordbruksavdelning sedan år 2000. Från 2002 har han också varit chef för jordbruksavdelningens politiklinje. Sedan år 1982 har Hanhilahti arbetat med olika uppgifter på ministeriets jordbruksavdelning. Dessförinnan var han forskningsassistent på Lantbruksekonomiska forskningsanstalten.

Ministeriets jordbruksavdelning ansvarar för frågor i anknytning till jordbruk, trädgårdsodling och andra jordbruksnäringar. Avdelningen behandlar och samordnar de jordbrukspolitiska aktionslinjerna samt programmen och gemenskapsinitiativprogrammen beträffande EU:s regionala utveckling och utvecklingen av landsbygden. Till avdelningen hör även ärenden som gäller bio- och genteknik.

Matti Aho har redan arbetat som avdelningschef på ministeriets livsmedels- och hälsoavdelning sedan år 2002. År 1997 utnämndes Aho till biträdande avdelningschef för livsmedels- och hälsoavdelningen. Under sin karriär har Aho också arbetat på bland annat Livsmedelsverket, som länsveterinär i Nyland, på Orion-yhtymä Oy Farmos och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Ministeriets livsmedels- och hälsoavdelning ansvarar för säkerheten och kvaliteten hos livsmedel och produktionsinsatser inom jordbruket, djurens hälsa och välmående samt sundhetstillståndet hos växter. Till avdelningens uppgifter hör även resultatstyrningen av Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Inom utsatt tid hade tjänsten som chef för jordbruksavdelningen ansökts av sex personer och tjänsten som chef för livsmedels- och hälsoavdelningen av fem personer.

Närmare information vid jord- och skogsbruksministeriet ger:
regeringsråd Kirsi Koskinen, tfn (09) 160 53327