Hoppa till innehåll
Media

Utredning av forskning kring husdjur

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2007 14.53
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har utnämnt en utredningsman med uppdrag att studera husdjursforskningens läge och komma med förslag till utveckling av forskningen. Till utredningsmannen har utnämnts agronomiedoktor Jarmo Juga för tiden 19.11.2007 -31.12.2008.

Utredningsmannen har i uppgift att utreda husdjursforskningens läge i finländska forskningsorganisationer. Utredningen omfattar yrkeshögskolor, universitet och Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT. Utredningsmannen ska lämna förslag till intensifiering av forskningssamarbetet. Utredningen hjälper till att identifiera "skuggområden" och avlägsna överlappningar.

Målet är att utveckla forskningen i rätt riktning med tanke på näringen. Vidare ska forskningen vara av rätt dimension, internationellt högkvalitativ, nätverksbaserad och kostnadseffektivare än i dag.

Utredningsmannen har också i uppgift att komma med förslag som gäller effektivisering av produktutvecklingen inom hela husdjursforskningen och rådgivningen. Målet är att den finländska husdjursproduktionen snabbt får den senaste know-hown. Därtill bedömer utredningsmannen möjligheterna till ökad utomstående finansiering.

Utredningen gäller i synnerhet den forskning som utförs av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi. Utredningen omfattar alla djurarter som MTT utövar forskning på. Utredningen redogör för forskningens tvärvetenskaplighet: utöver näringen och förädlingen reder den speciellt ut sambanden till teknologi-, ekonomi- och miljöforskningen.

I utredningen beaktas också målen i statsförvaltningens produktivitetsprogram samt konsekvenserna för ekonomin och personalen.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Markku Himanen, tfn 09-160 542 38, 040 549 61 51