Hoppa till innehåll
Media

Koordinationsprojektet för bioenergi inleddes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2009 14.04
Pressmeddelande -

Ett landsomfattande koordinationsprojekt för bioenergi har inletts. Genom koordinationen vill man undvika överlappande verksamhet inom bioenergibranschen och öka samarbetet och synergin mellan olika projekt och regioner.

Koordinationsprojektet gäller de bioenergiprojekt som ingår i Programmet för utveckling av landsbygden och övriga bioenergiprojekt med nationell finansiering. Projektet bidrar till att uppnå de nationella målen och EU:s mål för bioenergi som gäller hela landet.
Inom projektet förs ett register över pågående och planerade bioenergiprojekt som finansieras genom programmet för landsbygdsutveckling eller ur andra nationella finansieringskällor. Vidare samlar man in, analyserar och förmedlar information om och erfarenheter av olika sätt att producera och använda bioenergi till hjälp för aktörer inom bioenergibranschen i Finland. Med hjälp av projektet förmedlar man också information till aktörerna om den gällande lagstiftningen och ändringar i den samt erfarenheter av genomförda projekt.

Jord- och skogsbruksministeriet valde ut projektets genomförare genom ett anbudsförfarande. Det är en sammanslutning mellan Työtehoseura (arbetseffektivitetsföreningen), ProAgria Landsbygdscentralernas förbund och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio som har åtagit sig att utföra det tvååriga projektet. Projektets huvudkoordinator är bioenergichef Tage Fredriksson från Työtehoseura. Som kontaktperson vid jord- och skogsbruksministeriet arbetar överinspektör Hanna Mattila.

Mer information:
överinspektör Hanna Mattila, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 52392
bioenergichef Tage Fredriksson, Arbetseffektivitetsföreningen, tfn 040 5112 246

Sirkka-Liisa Anttila