Hoppa till innehåll
Media

Statens vattenbruksverksamhet omorganiseras

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2014 15.12
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriets projektgrupp har tagit fram ett förslag till organisering av statens vattenbruk i framtiden. Förslaget tar också ställning till vattenbruksforskningen och hur man tillmötesgår kraven på besparingar i forskningsinstitut.

Vattenbruksverksamheten och -forskningen har hittills hört till Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) som integreras med det nya Naturresursinstitutet vid ingången av år 2015. Naturresursinstitutet bildas av VFFI, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelekonomi (MTT), Skogsforskningsinstitutet (Metla) och statistikframställningen vid jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

Enligt projektgruppens förslag övergår vattenbruksverksamheten till Naturresursinstitutet 1.1.2015. Verksamheten ska fokusera på matfiskodling, forskning kring förvaltning av fiskresurser, bevarande av hotade arter och urvalsförädling av fisk.

Nio av VFFI:s nuvarande verksamhetsställen arbetar med vattenbruksproduktion eller -forskning. Enligt förslaget ska verksamheten fortsätta i Taivalkoski, Saimaa, Paltamo, Laukaa och Keminmaa. När det gäller verksamhetsställena i Tervo och Enare är målet att utveckla ett koncept som går ut på att nya aktörer tar över och sköter odlingsverksamheterna i samarbete med forskningsinstitutet. Enligt förslaget kommer verksamheten inte att fortsätta i Kuusamo och Rymättylä. Omorganiseringen sker åren 2015–2017.

Projektgruppens förslag har sänts på remiss. Tidsfristen för remissyttranden går ut 16.1.2014. Begäran om utlåtande samt materialet finns att få på: http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/lausunnolla2.html.

Ytterligare information:

specialsakkunnig Timo Halonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 411
enhetschef Petri Heinimaa, VFFI, tfn 0295 327 480
kundrelationsdirektör Asmo Honkanen, VFFI, tfn 0295 327 308