Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet beslutade om 2007 års nationella stöd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2007 12.39
Pressmeddelande -

Statsrådet fastställde i dag den 18 januari stödgrunderna och nivåerna på enhetsstöden för södra Finlands nationella stöd, det nordliga stödet, miljöstödets nationella tilläggsdel samt det nationella stödet för potatisproduktion och sockerbeta år 2007. Besluten är förenliga med förhandlingsresultatet från november 2006 mellan staten och producentorganisationerna. Det nationella stödet för jordbruk och trädgårdsskötsel beräknas uppgå till sammanlagt 573,3 miljoner euro i år. Av denna summa utgör dagens beslut 423,4 miljoner euro.

Stöd för husdjursskötsel
I Södra Finland utbetalas stöden för husdjursskötsel i form av nationellt stöd till södra Finland (stödregionerna A och B) och i Mellersta och Norra Finland i form av nordligt stöd (stödregionerna C). Djurenhetsstödet för dikor och dikokvigor sänks med en euro, för tjurar med tre euro, för getter med nio euro, för tackor med nio euro (inom regionen C3-C4 med 93 - 95 euro på grund av nordliga stödets tak), för hästar med fem euro, för svin 6-8 euro, för köttfjäderfä med åtta euro och för höns två euro per djurenhet. Stödet för slaktkvigor sänks med en euro per djur. De nationella stöden till Södra Finland utbetalas enligt betalningsfullmakten.

Produktionsstödet för mjölk uppgår till 3,0 cent per liter inom stödregionerna A och B och till 7,9-30,8 cent per liter inom stödregionerna C. Stödet utbetalas, såsom också tidigare, i två poster. Efter att produktionskvantiteterna och efterfrågan på stöd år 2007 är klara kan man på våren 2008 utbetala i ytterligare stöd högst 0,3 cent per liter.

Stöd för växtproduktion
Inom stödregionerna A och B kan utbetalas miljöstödets nationella tilläggsdel till de gårdar som år 2007 har ett gällande miljöstödsåtagande som rör programperioden 2000-2006. Tilläggsdelen uppskattas uppgå till två miljoner euro. I samband med 2007 års budget överfördes ett anslag på 40 miljoner euro från det nationella stödet för jordbruk och trädgårdsskötsel till jordbrukets miljöstöd. Anslaget ska användas inom stödregionerna A och B för ytterligare åtgärder som ersätter den bortfallande nationella tilläggsdelen inom miljöstödet. Under förhandlingarna om det nationella stödet reserverades det också anslag för stödet för växtodling inom regionerna A och B.

Inom området för det nordliga stödet ligger stöden för växtproduktion på samma nivå som år 2006 med undantag från hektarstödet för sockerbeta som sänks med 105 euro per hektar och stödet för unga jordbrukare som höjs med fyra euro per hektar.

Nationellt stöd för potatisproduktion
Det stöd som beviljas för en potatisodlingsareal som ger rätt till stöd kan uppgå till högst 303 euro per hektar. Stödet höjs med 118 euro per hektar om odlaren ingått ett skiftligt odlingsavtal om marknadsföringen av den potatis som han odlar på odlingsarealen. I de produktionsområden där man odlar högkvalitativ utsädespotatis utbetalas ett förhöjt stöd.

Nationellt stöd för sockerbeta
Det nationella stödet för sockerbeta uppgår till högst 267 euro per hektar. Det sammanlagda stödbeloppet är högst 4,94 miljoner euro.

Närmare upplysningar ger:
sektionschef Esa Hiiva, jord- och skogsbruksministeriet,
tfn 09-160 526 57, 040 733 62 25.