Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fastställde Finlands förslag till nationellt stöd för utsädesprodukti

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2007 14.08
Pressmeddelande -

Statsrådet fastställde i dag Finlands förslag till nationellt stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för åren 2007 - 2010. Enligt förslaget ska stöd betalas för sorter som finns upptagna i Finlands nationella sortlista, och som odlas bara i Finland med undantag av småskalig odling i närområdena. Förslaget lämnas till Europeiska kommissionen, som ger sitt beslut i ärendet i början av 2008.

Ängssvingel, rörsvingel, rödklöver, vitklöver och engelskt rajgräs är vall- och vallbaljväxter som berättigar till stöd. När det gäller stråsäd är korn, havre, vete och råg stödberättigade enligt förslaget. Som bilaga till meddelandet finns en lista på de sorter som föreslås vara stödberättigade under perioden 2007 - 2010. De nya sorter som godkänts för sortlistan skulle kunna bli stödberättigade åren 2008 - 2010, om de uppfyller stödvillkoren.

Stöd betalas för den areal som godkänts vid gårdsinspektionen. Enligt förslaget är stödet för stråsäd högst 73 euro per hektar och för vallväxter högst 220 euro per hektar.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Esa Hiiva, tfn (09) 1605 2657, 040 733 6225